Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Arbetsmiljöutmaningar uppmärksammas

Intresse visas för rapporter om brister i arbetsmiljön vid kommunens Miljö- och byggförvaltning. Bakgrunden är samarbetssvårigheter mellan främst nämndens ordförande och handläggare. Tjänsteorganisationen har lämnat två rapporter om brister via kommunens KIA-system under 2023. Utrednings- och åtgärdsarbete har pågått fram tills nu med stöd av HR. Utredningen är nu färdig och är därmed allmän handling.

I korthet handlar problemen om att medarbetare på avdelningen upplever en försämrad arbetsmiljö sedan årsskiftet då ny ordförande tillträdde och införde förändringar i arbetssätt mellan politik och tjänstemän, även att bemötande och attityd upplevs negativt och skapar oro.

Situationen har diskuterats på en serie dialogmöten mellan kommunledningen, ledamöter och tjänstepersoner, samt på nämndens möten under året. Olika angreppsätt prövas nu för att hitta ett bra samarbetsklimat.

Av KIA-rapportens summering framgår att man är överens om behovet av att skapa bättre förutsättningar för varandras gemensamma situation. Både förvaltningschef och nämndsordförande står bakom slutorden:
”Att både tjänstepersoner och ledamöter kan fungera, prestera och må bra i sina arbetsroller och uppdrag är grundläggande för en väl fungerande demokrati liksom för att bevara och utveckla Strömstad på ett bra sätt.

Starten på mandatperioden innebar något av en krock mellan en organisation som inte var van vid att få en tydlig politisk styrning och en ny nämnd som behöver sätta sig in i det legala klimatet som en myndighetsutövande nämnd arbetar utefter. Med bra samtal och respekt för varandras roller är nu förutsättningarna goda för att kunna presentera en ny målbild som fokuserar på förändrat synsätt och arbetssätt gällande bemötande, service och bra processer inom förvaltningen/nämnden.

Miljö- och Byggförvaltningen är en viktig kontaktyta mot näringsliv och allmänhet. Politiken kommer att ge tjänsteorganisationen mer tid att implementera och omfamna de önskade förändringarna. Behov finns av ökad förståelse för den politiska plattformen som majoriteten har som mål att genomföra under mandatperioden. Fortsatta dialoger skapar förutsättningar för ett bra samspel.”

Om KIA-rapporter

Kia är kommunens informationssystem för arbetsmiljö. Medarbetare anmäler själva arbetsmiljöproblem direkt i systemet online, med namn eller anonymt. Anmälan går vidare till skyddsombud och chef för utredning. En utredning av arbetsmiljöbrister är normalt ett arbetsdokument tills dess att tillräckliga åtgärder kan redovisas och rapporten klarmarkeras.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: