Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Samverkan fortsätter – nolltolerans mot narkotika i skolan

Samverkan mellan Strömstiernaskolan, Strömstad gymnasium och polisen mot narkotika fortsätter! I fokus står riskfaktorer för narkotikabruk och narkotikaförsäljning, målet är ett effektivt, förebyggande arbete.

Vid senaste mötet togs flera konkreta beslut för att ytterligare systematisera arbetet för att förebygga narkotika på våra skolor. Bland annat trycktes det på ökad samverkan med vårdnadshavare i ett tidigt skede samt tydligt kommunicerade ordningsregler för elever i åk 7–9 och gymnasiet. Dessutom prioriteras snabba insatser från elevhälsan kring elever som är på skolan, men inte närvarar på alla lektioner.

Under hösten planeras ett föräldramöte i likhet med det möte som hölls föregående höst på temat narkotika och trygghet. Här kommer skola och polis att medverka, inbjudan kommer att skickas till föräldrar och anhöriga till elever i åk 4-9 samt gymnasieskolan.

Reflektioner från mötesdeltagarna efter senaste samordningsmötet:

”Ett konstruktivt möte där det blev tydligt att det relationsskapande arbetet är centralt i samverkan med polisen och mellan skolformerna”, säger Anna Haugstöl, rektor på Strömstads gymnasium.

Torbjörn Brunström, enhetschef för den centrala barn- och elevhälsan, tryckte på vikten av samverkan hela vägen ut i klassrummet, och att alla har ett ansvar att inkludera all personal. ”Förebyggande och främjande skolinsatser behöver börja i klassrummet!”

Johan Hilding, kommunpolis, uppskattade den öppna dialogen och önskar att detta blir ett återkommande inslag i det viktiga samverkansarbetet mellan skola och polis.

Bild: Uppslutning mot narkotika; från vänster Sara Arvenberg verksamhetschef 7-9, gymnasiet och vuxenutbildningen, Louise Buhre rektor Strömstad gymnasium enhet 1, Torbjörn Brunström enhetschef barn- och elevhälsan, Eva Hoffström rektor Strömstiernaskolan, Maria Haglund medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, Anna Säreborn Haugstöl Strömstad gymnasium enhet 2, Marie-Louise Mattila tillträdande rektor Strömstiernaskolan, Johan Hilding, kommunpolis.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: