Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kålviks hamnområde

Hamnprojekt knackar på dörren – välkommen på samrådsmöte!

Kan Kålviks hamnområde norr om Strömstad utvecklas till en industrihamn för montering och underhåll av havsbaserad vindkraft? Information om utvecklingsplanerna ges på ett öppet möte torsdag 25 april kl 18.30. Möjlighet att lämna synpunkter på planprogram för området finns till 5 maj.

Syftet med programsamrådet är att ge insyn och göra det möjligt för allmänheten att lämna synpunkter på förslaget – att pröva möjligheten att utveckla Kålvik till en djuphamn för montering och underhåll av havsbaserad vindkraft. Verken som ska hanteras här är avsedda för havsbaserade vindparker i norra Europa.

Utifrån områdets geografi och lokalisering bedöms Kålvik vid Singelfjorden ha goda förutsättningar. Här finns tillgång till djupt vatten nära land, det är nära till farled och små tidvattensskillnader, förutsättningar som större hamnar som Lysekil och Uddevalla saknar. En utvecklad hamn i Kålvik kan ge positiva effekter lokalt, en rad arbetstillfällen kan förväntas vid etablering av en hamn för vindkraftsindustrin.

En utmaning är de värden som finns i området. Kålvik omfattas bland annat av Natura 2000 (ingår i EU:s nätverk av skyddade områden), och här finns riksintressen för naturvård, obruten kust och rörligt friluftsliv. Höga marinbiologiska värden i omgivande vatten och flera marina nationalparker söder om området är andra intressen att beakta.

Samrådsmötet den 25 april kl 18.30 hålls i Strömstads stadshus, kommunfullmäktigesalen.

Mer information och adress för synpunkter: stromstad.se/detaljplan Länk till annan webbplats.

Fakta: Planområdet (Kålvik) ligger på Hogdalsnäset utmed Singlefjorden i norra delen av Strömstads kommun, ca 1 km från norska gränsen och 20 km från Strömstad tätort. På området finns idag en mindre hamnanläggning.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: