HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Nyföretagarstaden

Vy över gästhamnen

Det lokala näringslivet i Strömstad kännetecknas av småskalighet och kreativitet. Många företag har koppling till besöksnäring och gränshandel.

I Strömstad finns i dagsläget cirka 2 000 företag varav cirka 1 000 har personal anställda. Övriga företag utgörs av egenföretagare och företag som fungerar som sidosysselsättning för personer med anställning.

Nyföretagandet är högt, vilket har lett till att Strömstad vid flera tillfällen i olika sammanhang nominerats till och blivit utsedd till årets nyföretagarkommun. Strömstad har också utsetts till Årets turistkommun vid fyra tillfällen.

KONTAKT

Allmänna frågor, tillståndsfrågor (livsmedel, miljö, bygglov, alkohol):
Kommuncenter,
0526 - 190 00, kommuncenter@stromstad.se

Markförfrågningar och företagsetableringar:
Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef,
0526 - 191 54, kristin.ulfstad@stromstad.se

Mats Brocker, kommundirektör,
0526 - 190 10, mats.brocker@stromstad.se

Övriga frågor, näringsliv:
Åsa Massleberg, turistchef, 0526 - 190 30, asa.massleberg@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-04-03, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Hans Friberg