KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2024-04-10

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2024-04-10 kl 13.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

 

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.00-13.15 Michael Olsson

13.15-13.25 Malin Fransson

13.25-13.35 Elin Solvang

13.35-13.45 Magnus Widén

13.45-14.00 Marcus Palm

14.00-14.30 Tove Meyer

14.30-15.15 Irma Nordin

15.30-15.40 Leon Eriksson

15.40-16.15 Karin Mellberg

16.15- Lars Hustoft och Cathrin Birath


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 34.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Ärenden


Nr

Ärenderubrik

1

Svar på - Motion om att upprätta naturreservat i området kring Bohusleden från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

2

Startmeddelande om tre regionala planer för Østfold

3

Ansökan om planbesked - Kungbäck 1:59

4

Svar på - Motion om bostadsförsörjningen i kommunen från Centerpartiet

5

Svar på - Medborgarförslag om omstrukturering av kultur- och evenemangshuset Skagerack

6

Svar på - Medborgarförslag om granittrappa på Laholmen

7

Svar på - Medborgarförslag om utveckling av bunkertaket på Laholmen

8

Ansökan om arrangörsbidrag - Bohusfestivalen - Norra Bohusläns kultur och hantverk

9

Kulturpris 2024

10

Utdelning av årets fana 2024

*** SEKRETESS ***

11

Antagande av Folkhälsoplan 2024-2026

12

Uppföljning folkhälsoavtal 2023

13

Handlingsplan 2024 - Näringslivsstrategi 2024-2030

14

Svar på motion om friskvårdssatsning om klimakteriehälsa

15

Revisionens granskning av bisysslor

16

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2023, Kommunledningsförvaltningen

17

Överföring av investeringsmedel för Miljö- och byggnämnden från 2023 till 2024

18

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende de kommunala bolagens verksamheter jml KL 6 kap 9 §

19

Uppföljning internkontroll 2023 - Strömstad kommun

20

Strömstad kommuns årsredovisning 2023

21

Grundläggande granskning 2023

22

Månadsrapport per februari med prognos KS

23

Anmälningsärenden

EXTRA

Indexreglering slamtaxa enligt avtal 2024


Strömstad 2024-04-03

 

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Helene Andersson Novela (S)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Carl Johan Evers (M)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Åke Karlgren (V)

Ola Persson (M)

Kerstin Eriksson (V)

Lena Martinsson (S)

Besnik Obërtinca (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Anders Ekström (KD)

Karin Lindeqvist (SD)

Mattias Gustafsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Andreas Hansson (C)

Elisabeth Johansson (C)

Kerstin Karlsson (L)

 

Mette H Johansson (L)

Daniel Ödlund (MP)

Linda Nordin (FI)


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland