KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2024-01-17

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2024-01-17 kl 10.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

 

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

10.00-10.10 William Lindahl

10.10-10.20 Cathrin Birath

10.20-11.00 Lars Hustoft

11.00-12.00 Michael Olsson

13.00-14.00 Karin Egerup / Utbildning från försvarsmakten

14.00-15.00 Anna Wallblom

15.00-15.30 Aya Norvell

15.30-15.45 Irma Nordin

15.45- Karin Mellberg Jansson


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 13.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Ärenden


Nr

Ärenderubrik

1

Av- och nedskrivningar kundfordringar 2023

2

Överföring av investeringsbudget från 2023

3

Svar på - Initiativärende från Moderaterna

4

Uppföljning och åtgärder av revisionens rekommendationer

5

Ombyggnationer av skolbyggnader

6

Riktlinjer för lokalbehovs- lokalförsörjningsprocess

7

Strategisk mark

8

Skrivelse från AB Strömstadslokaler avseende försäljning av fastigheten Strömstad 3:16

9

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken – Vindkraftspark Vidar

10

Svar på - Motion om att införa tvåpedagogssystem i Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ

11

Svar på - Motion om att starta planering av ny idrottshall i Skee från Centerpartiet

12

Svar på - Motion om att låta kommunen äga kritisk infrastruktur och driva klimatomställningen framåt från Centerpartiet

13

Utbildning från försvarsmakten

14

MEDBY 1:22 m.fl (Kålvik) - detaljplan - information (1 timme)

15

Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente

16

Miljö- och byggnämndens begäran om undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt

17

Remiss avseende etablering av akvakulturanlegg på tunikatproduksjon i Idefjorden

18

Västra Götalands jämställdhetsarbete 2024 till 2027

19

Fastställande av kommunens lönekatalog 2024

20

Arvodesbilaga 2024

21

Löneavdrag vid larm för anställd som jobbar som deltidsbrandman

22

Svar på - Motion gällande sanering av Canningområdet, förstärkning av kajen med mera, från Liberalerna

23

Svar på - Medborgarförslag om sätt att få måsarna att lägga sina ägg på säkrare platser

24

Remittering av promemorian Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott

25

Aktualitetsförklaring av det gemensamma reglementet

26

Val av ledamot samt ersättare i Folkhälsorådet för Socialnämnden

27

Anmälningsärenden


Strömstad 2024-01-11

 

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Helene Andersson Novela (S)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Carl Johan Evers (M)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Åke Karlgren (V)

Ola Persson (M)

Kerstin Eriksson (V)

Lena Martinsson (S)

Besnik Obërtinca (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Anders Ekström (KD)

Karin Lindeqvist (SD)

Mattias Gustafsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Andreas Hansson (C)

Elisabeth Johansson (C)

Kerstin Karlsson (L)

 

Mette H Johansson (L)

Daniel Ödlund (MP)

Linda Nordin (FI)


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland