KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2023-10-25

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2023-10-25 kl 13.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

 

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.00-13.20 Irma Nordin

13.20-14.00 Michael Olsson

14.00-14.10 Helena Magnusson

14.10-14.30 Per-Olof Hermansson och Leon Eriksson

14.45- Carina Dalenius, Lars Hustoft och Cathrin Birath

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 19.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Ärenden


Nr

Ärenderubrik

1

Förslag till Folkhälsoplan 2024-2026

2

Uppföljande granskning av lokalförsörjningsprocessen

3

Kommunernas klimatlöften 2024-2026

4

Svar på - Motion om strandpromenad från Röudden till Surbrunn från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

5

Svar på - Motion om att energieffektivisera kommunens fastighetsbestånd från Moderaterna

6

Svar på - Motion om it-säkerhet och lösenord från Liberalerna

7

Antagande av Näringslivsstrategi 2030

8

Delårsrapport augusti 2023

9

Begäran om omfördelning av investeringsmedel (utrustning badanstalten, ombyggnad verkstad Österröd, vågsystem ÅVC) från Tekniska nämnden

10

Begäran om omprioritering av investeringsmedel avseende projekt 77123 och 77122 till investering personaldatorer, från Barn- och utbildningsnämnden

11

Mål och budget 2024 samt plan 2025-2026

12

Svar på - Övrig fråga från Fredrik Eriksson (SD) om flaggning för Israel

13

Överföring av investeringsmedel – konst i offentlig miljö

14

Anmälningsärenden
 


Strömstad 2023-10-19

 

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Helene Andersson Novela (S)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Carl Johan Evers (M)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Åke Karlgren (V)

Ola Persson (M)

Kerstin Eriksson (V)

Lena Martinsson (S)

Besnik Obërtinca (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Anders Ekström (KD)

Karin Lindeqvist (SD)

Mattias Gustafsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Andreas Hansson (C)

Elisabeth Johansson (C)

Kerstin Karlsson (L)

 

Mette H Johansson (L)

Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (MP)

Linda Nordin (FI)


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland