KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2023-08-23

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2023-08-23 kl 13.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

 

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.00-13.10 Tove Meyer

13.10-13.15 Marcus Palm

13.15-13.25 Elin Solvang

13.25-13.40 Michael Olsson

13.40-14.00 Michael Olsson och Kristian Seth

14.00-14.15 Helena Lilliebjelke

14.15-14.20 Karolina Berggren

14.30- Carsten Sörlie och Cathrin Birath


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 33.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Ärenden


Nr

Ärenderubrik

1

Ansökan om arrangörsbidrag - Konst och Musik på Koster - Kosters samhällsförening

2

Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - IFK Strömstad

3

Planprioriteringar 2023

4

Byggnation av bostäder på Filjestad

5

Skrivelse angående tilläggning vid Vettnets brygga på Nordkoster

6

Remiss - Förslag till nya föreskrifter om långa fordonståg för Västra Götalands län

7

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken

8

Förlängning av överenskommelse in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

9

Revidering av reglemente kommunala pensionärs- och funkisrådet

10

Reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst

11

Finansiella rapport för tertial 1-2023

12

Månadsrapport juni 2023

13

Rapport - internkontrollplan 2023

14

Samråd - Budget och verksamhetsplan 2024-2026 för Tolkförmedling Väst

15

Årsplan 2024 för sammanträden och ekonomiprocesser

16

Svar på motion om ett skyltfönster för Strömstad från Tore Lomgård och Elisabeth Johansson, Centerpartiet

17

Svar på motion om lekplatser för alla från Mette H Johansson med flera, Liberalerna

18

Svar på motion om att binda samman Canning och Surbrunn från John Johansson, Sven Nilsson och Mattias Gustafsson, Sverigedemokraterna

19

Svar på motion om badet på Skurveskär från Liberalerna

20

Svar på motion om lekplats för hundar från Liberalerna

21

Svar på motion om digitalisering av hamnar och parkeringsplatser från Liberalerna

22

Svar på - Motion om att tillsammans med Bengtsfors kommun och eventuellt Lysekils kommun, bilda kommunalförbund med VG-regionen övertar Aleris närsjukhusverksamhet, från Anders Ekström, Kristdemokraterna

23

Fyrbodals kommunalförbund - verksamhetsplan och budget 2024-2026

24

Remiss - Förslag fördelning rambudget för delregionala utvecklingsmedel 2024

25

Koncernövergripande verksamhetsövergång - AB Strömstad Badanstalt

26

Förslag ny förbundsordning Samordningsförbundet Väst

27

Anmälningsärenden


Strömstad 2023-08-16

 

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Helene Andersson Novela (S)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Carl Johan Evers (M)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Åke Karlgren (V)

Ola Persson (M)

Kerstin Eriksson (V)

Lena Martinsson (S)

Besnik Obërtinca (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Anders Ekström (KD)

Karin Lindeqvist (SD)

Mattias Gustafsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Andreas Hansson (C)

Elisabeth Johansson (C)

Sandra Andersson (L)

 

Kerstin Karlsson (L)

Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (MP)

Linda Nordin (FI)


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland