KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2023-06-07

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2023-06-07 kl 10.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

 

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

10.00-10.30 Michael Olsson

10.30-10.45 Irma Nordin

10.45-12.00 Carsten Sörlie, Carina Dalenius, Cathrin Birath och Per-Olof Hermansson

12.00-13.00 LUNCHRAST

13.00-14.00 SMHI – Peter Dafteryd

14.00-15.00 Helena Magnusson, Anette Knutsson, Maria Kvarnbäck

15.00-15.15 FIKAPAUS

15.15-16.00 Helena Lilliebjelke

16.20-16.30 Helene Evensen

16.30- Tove Meyer och Marcus Palm


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 48.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Ärenden


Nr

Ärenderubrik

1

Kommunernas klimatlöften 2024-2026

2

Ny kalkylmodell avseende kommunala tillköp av seniorbiljetter

3

Planering för lokaler avsedda för särskilt boende

4

Remiss av SOU 2022:70 En uppväxt fri från våld

5

Årsredovisning 2022 - Strömstads kommuns förvaltade fonder

6

Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 - Fyrbodals kommunalförbund

7

Kommunstyrelsens delårsrapport - Bokslut 2023

8

Tertialrapport 2023-04-30

9

Rapport från SMHI - information

10

Information om informationssäkerhet

11

Svar på - Revisionens granskning av IT- och informationssäkerhet (Beslutsunderlaget sekretessbelagt)

12

Begäran om omfördelning av investeringsmedel 74322, 74323 och 74223 till investeringsprojekt Digitalisering, från Socialnämnden

13

Beslut att ställa sig bakom inriktningsdokument Vårdsamverkan Fyrbodal 2023-2026

14

Revidering av reglemente för Socialnämnden

15

Revidering av reglemente för Tekniska nämnden

16

Revidering av reglemente för Miljö- och byggnämnden

17

Revidering av reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

18

Svar på - Medborgarförslag om äldre fotografier på stadens elskåp

19

Revidering av riktlinje för föreningsbidrag

20

Svar på - Motion om att tillskapa grönområde/trädgård vid sjukhusfastigheten Pilen 5, med läge mot havet, från Centerpartiet

21

Svar på - Motion om solcellsparker i Skee från Vänsterpartiet

22

Svar på - Motion om solcellspark på Grandalen från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

23

Svar på - Motion om Slipens fortlevnad från Sven Nilsson och Mattias Gustafsson, Sverigedemokraterna

24

Svar på - Motion om behov av boendeparkering centralt i Strömstad från Simone Fischer Cederbratt (M)

25

Svar på - Motion om frukost i skolan från Feministiskt Initiativ

26

Svar på - Motion om tryggare skola från Feministiskt Initiativ

27

Svar på - Motion om gratis mensskydd i Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ

28

Svar på - Motion om digital utbildning för äldre från Rose-Marie Fagerberg, Kristdemokraterna

29

Redovisning av medborgarförslagen 2023

30

Redovisning av motioner 2023

31

Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2023

32

Ansökan om medfinansiering av nätverket Fiskekommunerna under 2024-2026

33

Information om näringslivsutveckling

34

Strömstad Co – kommunala representanter i styrgruppen

35

Anmälningsärenden


Strömstad 2023-05-31

 

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Helene Andersson Novela (S)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Carl Johan Evers (M)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Åke Karlgren (V)

Ola Persson (M)

Kerstin Eriksson (V)

Lena Martinsson (S)

Besnik Obërtinca (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Anders Ekström (KD)

Karin Lindeqvist (SD)

Mattias Gustafsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Andreas Hansson (C)

Elisabeth Johansson (C)

Sandra Andersson (L)

 

Kerstin Karlsson (L)

Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (MP)

Linda Nordin (FI)


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland