KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2023-04-12

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2023-04-12 kl 13.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.00 Michael Olsson

14.00 Irma Nordin

14.15 Helena Lilliebjelke

14.45 Karin Mellberg Jansson

15.15 Maria Kvarnbäck

16.00 Tove Meyer

16.10 Carsten Sörlie och Catrin Birath

17.00 Karolina Berggren

17.20 Per-Olof Hermansson


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 66 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Remiss Ändrade regler för vattenskoter (SOU: 2022:49)

2

Svar på - Motion om ett bygge med möjlighet till socialt umgänge från Simone Fischer (M) och Hans-Robert Hansson (L)

3

Svar på - Motion om sjukhusets rehabbassäng från Andreas Hansson, Tore Lomgård, Åsa Torstensson och Rikard Hermansson, Centerpartiet

4

Svar på - Motion om att utlysa klimatnödläge från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ

5

Svar på - Motion om Näringslivsstrategi 2032 från Miljöpartiet

6

Svar på - Motion om solkraftsplan från Tore Lomgård och Morgan Gutke, Centerpartiet

7

Svar på - Motion om sanering av Canningområdet, förstärkning av kajen samt byggande av bro från Liberalerna

8

Samverkansavtal Brottsofferjouren 2023 - information

9

Svar på remiss - Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67)

10

Beslut att ställa sig bakom inriktningsdokument Vårdsamverkan Fyrbodal 2023-2026

11

Riktlinjer för att förhindra skadligt bruk av alkohol och droger

12

Svar på - Revisionens granskning av kommunens kompetensförsörjning

13

Uppföljning av extern granskning 2022

14

Revidering av grafisk handbok med ny logotyp för räddningstjänsten

15

Ansökan om arrangörsbidrag - Kapten Kulings äventyr på Kinesiska sjön - Kulturföreningen Kuling

16

Strömstads kommuns årsredovisning 2022

17

Finansiella rapport Helår 2022

18

Internkontroll 2022

19

Utbetalning partistöd 2023

20

Årsredovisning 2022 - Samordningsförbundet Väst (Sof Väst)

21

Riktlinjer för hantering av initiativärenden

22

Information om arbetet med näringslivsstrategin, samverkan med näringslivet och Strömstad Co

23

Anmälningsärenden


Strömstad 2023-04-05

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Helene Andersson Novela (S)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Carl Johan Evers (M)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Åke Karlgren (V)

Ola Persson (M)

Kerstin Eriksson (V)

Lena Martinsson (S)

Besnik Obërtinca (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Anders Ekström (KD)

Karin Lindeqvist (SD)

Mattias Gustafsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Andreas Hansson (C)

Elisabeth Johansson (C)

Sandra Andersson (L)

 

Kerstin Karlsson (L)

Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (MP)

Linda Nordin (FI)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland