Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2021-10-14

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2021-10-14 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 19 oktober klockan 16:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 7.5 MB.

 

Nr

Ärenderubrik

1

Besök av Sof Väst kl 18-18.30

2

Avsägelser och val

3

Motion om central badplats från Miljöpartiet

4

Tillsättande av arvodesberedning

5

Förfrågan om samarbete mellan kurortsstäder

6

Svar på - Motion om äldres rättighet att arbeta i kommunen från Liberalerna

7

Svar på - Motion om koldioxidbudget från Feministiskt Initiativ

8

Årsplan 2022 för sammanträden och ekonomiprocesser

9

Begäran om avsteg från hamntaxan från Tekniska nämnden

10

Anmälningsärenden

11

Utbildning - Styrning och ledning (ca 75 min)Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland