KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2022-06-16

Tid:2022-06-16 kl.08.45 till ca kl 16.45
Plats: Stadshuset

Länk till kallelse Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1 Information från förvaltningen

2 Mål och budget 2022 - Månadsuppföljning

3 Redovisning resultat/statistik utbildningsverksamheten

4 Uppdatering måltal 23/24

5 Revidering av riktlinjer för pedagogisk måltid och skollunch 2022

6 Informationsärende: Hållbar arbetssituation för förskollärare – uppföljning rapport april 2021

7 Kulturgarantin

8 Årsplan 2022 - Sammanträdestider Barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskott 2022

9 Återrapportering 2022 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteman (delegationsbeslut)

10 Folkhälsorådet - 2022

11 Återkoppling kontaktpolitiker 2022

12 Nuläge: lokaler, nybyggnation och omvärldens påverkan

Kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Robert Lindholm
0526-190 21
robert.lindholm@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helene Evensen