KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2020-09-22

Tid:2020-09-22 kl.08.45
Plats: Strömstad SPA och resort


1

Protokolljustering

2

Anmälan av ärende

3

Fastställande av föredragningslista

4

Information från verksamheterna 2020

5

Ombyggnation 2020 - Måltidskök

6

Matsvinn 2020 - Rapport

7

Mål och budget 2020 - Måluppfyllelse och utvecklingsplaner

8

Mål och budget 2020 - Budget och delårsrapport

9

Intern kontrollplan

10

Mål och budget 2021

11

Centrala utvecklingsmedel

12

Grundläggande granskning 2020 - Strömstads kommun

13

Årshjul BUN 2020

14

Utredning 2020 - Lokalkostnader

15

Klagomål 2020 - Synpunkter och frågor från medborgare

16

Återrapportering 2020 - Utredningar om kränkande behandling

17

Återrapportering 2020 - Personalärenden

18

Återrapportering 2020 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteman

19

Återrapportering 2020 - Remissvar från förvaltningen

20

Folkhälsorådet 2020

21

Återkoppling kontaktpolitiker 2020
Kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Lisbeth Lunneryd
0526-194 67
lisbeth.lunneryd@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helene Evensen