MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2022-03-31

Tid:2022-03-31 kl.08.45 till ca kl 16.45
Plats: Stadshuset

Hela kallelsen med bilagor Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.


1

Protokolljustering

2

Anmälan av ärende

3

Information från förvaltningen

4

Barnnärvaro/Elevfrånvaro

5

Verksamhetsuppföljning 2011 Kulturskolan

6

Styrdokument Kostpolicy Stromstads kommun

7

Ärenden kring kränkande behandling 2021

8

Remiss: Initiativärende - Trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder i kommunens grundskolor

9

Initiativärende - Riskfaktorer och förväntat antal elever för Koster skola och Tjärnö skola läsåret 22/23

10

Styrdokument 2021 - Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden, revidering

11

Återrapportering 2022 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteman

12

Grundsäkrskola - alternativa lokaler

13

Folkhälsorådet 2022


kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Robert Lindholm
0526-190 21
robert.lindholm@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Robert Lindholm

SIDANSVARIG: Helene Evensen