KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2022-03-31

Tid:2022-03-31 kl.08.45 till ca kl 16.45
Plats: Stadshuset

Hela kallelsen med bilagor Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.


1

Protokolljustering

2

Anmälan av ärende

3

Information från förvaltningen

4

Barnnärvaro/Elevfrånvaro

5

Verksamhetsuppföljning 2011 Kulturskolan

6

Styrdokument Kostpolicy Stromstads kommun

7

Ärenden kring kränkande behandling 2021

8

Remiss: Initiativärende - Trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder i kommunens grundskolor

9

Initiativärende - Riskfaktorer och förväntat antal elever för Koster skola och Tjärnö skola läsåret 22/23

10

Styrdokument 2021 - Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden, revidering

11

Återrapportering 2022 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteman

12

Grundsäkrskola - alternativa lokaler

13

Folkhälsorådet 2022


Kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Robert Lindholm
0526-190 21
robert.lindholm@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helene Evensen