MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2021-05-25

Tid:2021-05-25 kl.08.45
Plats: Stadshuset; fullmäktiges sessionssal, nämndernas rum resp Mors sal


1

Protokolljustering

2

Anmälan av ärende

3

Fastställande av föredragningslista

4

LUPP 2020 - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Strömstads kommun, information

5

Verksamhetsuppföljning 2021 - Måltid och städ

6

Styrdokument 2021 - Kostpolicy, uppdrag till förvaltningen

7

Styrdokument 2021 - Riktlinjer för pedagogisk måltid, revidering

8

Rapport - Hållbar arbetssituation för förskollärare i Strömstads skolor

9

Rutin 2021 - Samarbetsrutin vid placering av barn (1-17 år)

10

Kvalitetsuppföljning 2021 - Skolresultat grundskolan höstterminen 2020

11

Information från verksamheterna 2021

12

Mål och budget 2021 - Delårsbokslut april med helårsprognos 2021

13

Mål och budget 2022 - Underlag bydgetdialog juni 2021

14

Motion - Yttrande avseende Motion om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre (M) (KS/2019-0290)

15

Återrapportering 2021 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteman (delegationsbeslut)

16

Återkoppling kontaktpolitiker 2021

17

Folkhälsorådet 2021


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Barbro Isaksson
0526-190 21
barbro.isaksson@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Barbro Isaksson

SIDANSVARIG: Helene Evensen