KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2021-04-27

Tid:2021-04-27 kl.08.00
Plats: Stadshuset; fullmäktiges sessionssal, nämndernas rum resp Mors sal


1

Protokolljustering

2

Anmälan av ärende

3

Fastställande av föredragningslista

4

Styrdokument 2021 - Riktlinjer för städverksamhet, uppdrag till förvaltningen

5

Matsvinn 2020 - Presentation och handlingsplan

6

Redovisning 2021 - Enkät avseende skolmåltider 2020

7

Verksamhetsuppföljning 2021 - Måltid och städ

8

Styrdokument 2021 - Kostpolicy, uppdrag till förvaltningen

9

Styrdokument 2021 - Riktlinjer för pedagogisk måltid, revidering

10

Tillagningskök - Ombyggnation av köket Pilen 5

11

Mål och budget 2021 - Månadsuppföljning mars 2021

12

Avgift/taxa 2021 - Reducering samt ändring av avgift för kulturskolans verksamhet

13

Information från verksamheterna

14

Yttrande - Ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun från läsåret 2022/2023 (Skolinspektionen 2021:718)

15

Kvalitetsuppföljning 2021 - Öppna jämförelser 2021 gymnasieskolan

16

Kvalitetsuppföljning 2021 - Skolresultat grundskolan höstterminen 2020

17

Lokalbehov för grundsärskolans verksamhet med komplettering pedagogiskt perspektiv

18

Ombyggnad av Strömstiernaskolan

19

Reglemente 2021 - Skolskjutsreglemente för Strömstads kommun, revidering

20

Långsiktig plan - kulturgaranti för våra barn och unga, uppdrag till förvaltningen

21

Sammanträden på distans år 2021 för arbetsutskottet

22

Återrapportering 2021 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteman (delegationsbeslut)

23

Folkhälsorådet 2021

24

Återkoppling kontaktpolitiker 2021


Kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Barbro Isaksson
0526-190 21
barbro.isaksson@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helene Evensen