KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2021-03-30

Tid:2021-02-30 kl.08.45
Plats: Stadshuset; fullmäktiges sessionssal, kommunstyrelsesalen resp Mors sal


1

Protokolljustering

2

Anmälan av ärende

3

Fastställande av föredragningslista

4

Utvecklingsplan Barn- och elevhälsan

5

Dialog med elevrådets ordförande på gymnasiet

6

Mål och budget 2021 - Månadsuppföljning februari 2021

7

Yttrande avseende Motion att Skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstad som omfattas av gymnasielagen (FI)

8

Yttrande avseende Motion om att Skapa alternativa undervisningsgrupper (FI)

9

Yttrande avseende Remiss Strategi Agenda 2030 Strömstads kommun

10

Grundläggande granskning 2020, Strömstads kommun - Revisionens slutrapport och återredovisning av åtgärder

11

Pedagogisk omsorg - Koster

12

Rapport avseende Sjukfrånvaron inom förskolan

13

Lokalbehov för grundsärskolans verksamhet

14

Uppföljning avseende Covid-19:s påverkan på måluppfyllelse i högstadiet och gymnasieskolan

15

Uppföljning 2020 - Kommunal aktivitetsansvar (KAA)

16

Information från verksamheterna

17

Tillagningskök, inriktningsbeslut

18

Medarbetarenkät 2020

19

Programutbud 2021-2022 - Lärlingsprogram samt handels- och administrationsprogrammet, Strömstad Gymnasium

20

Återkoppling kontaktpolitiker 2021

21

Folkhälsorådet 2021

22

Återrapportering 2021 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteman (delegationsbeslut)


Kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Barbro Isaksson
0526-190 21
barbro.isaksson@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helene Evensen