KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Lena tipsar om att minska smittspridningen

Nyhetsbrev från Kommunstyrelsens ordförande

För de flesta av oss är det dags att njuta av ljumma vindar, sommar och ledighet. För de som varit eller är, ofrivilligt lediga på grund av permitteringar eller uppsägning, hoppas jag att denna sommar blir en brytpunkt då våra företag återanställer och arbetslösheten vänder neråt.

Efter drygt 15 månader med Corona pandemin som så starkt präglat vår kommun finns det nu många tecken på att vardagen är på väg att normaliseras. Vi ser fram emot att riksgränsen mellan Sverige och Norge återgår till att bara vara en markering på kartan. Inte en gränsbarriär som den är idag. Jag och många med mig, ser verkligen fram mot när vi åter kan umgås som grannfolk, resa över gränsen till besöksmål i Sverige och Norge, handla och hälsa på vänner och familj på båda sidor gränsen. Pandemin har tydligt visat hur integrerad vår gränsregion är, inte bara vad gäller handel – här finns starka sociala band mellan nationer, familjer och arbetsplatser.

Pandemin har dessvärre också visat hur bräckligt vårt samhälle kan vara inför yttre hot. Strömstads näringsliv har en relativt liten branschspridning med stor tyngd på handel och turism vilket inneburit att effekterna av Coronapandemin har slagit hårdare mot Strömstad än mot de flesta andra landsdelar. Vi ser ut att rida ut stormen, och jag hoppas att skadorna läker så fort som möjligt. Staten har varit frikostig med statsbidrag som täcker stora delar av det intäktsbortfall och de ökade kostnader som drabbat kommunen. Permitteringsstöden och ersättningarna vid arbetslöshet har gjort att enskilt lidande kunnat lindras.

Nu behöver vi se framtiden an och ta vara på de lärdomar som pandemin givit. Handel och besöksnäring är och förblir viktiga näringar, kommunen kan skapa förutsättningar för att de ska utvecklas på ett hållbart sätt. Vi kan se till att forma vår stad och våra kommundelar så att vi attraherar en bred skara besökare, inte bara våra nabor. Här vill jag gärna lyfta investeringarna i våra hamnområden – bryggpromenaden i Södra hamnen som står färdig inför säsongen och förbättringarna på Ångbåtskajen i Norra hamnen för bättre komfort för resande med Kostertrafiken.

Vi kan också skapa förutsättningar för nya näringar. Med satsningen på en ”utvecklingsarena” vill vi gjuta kraft i det arbetet. Fem områden pekas ut där lokala företag liksom nyetableringar bedöms ha särskild potential att växa. Ett spännande arbete väntar, vi klarar det bara i nära samarbete med det lokala näringslivet. Lokalerna i den tidigare sjukhusbyggnaden blir en plattform för arbetet.

Jag gläds åt att Strömstad växer, befolkningen fortsätter att öka och många investerare vill satsa i kommunen. Går nuvarande byggplaner i lås kan vi ha bortåt 300-400 nya bostäder på marknaden inom några år. Jag har i dagarna ombetts att kommentera Statistiska centralbyråns befolkningsprognos som pekar mot att Strömstad kan ha cirka 14 000 invånare år 2040. Det är lägre än vår vision om 15 000 invånare år 2030. Var sanningen ligger vet vi inte, men med tanke på de planer både vad gäller lägenheter och tomter för egna hem som föreligger så är förutsättningarna goda för ökat inflyttande till vår kommun. Klart är att en prognos är något annat än en vision. Visionen behöver inte alltid infrias i alla sina delar, men den ska vara en målbild att sikta mot. Oavsett exakt siffra - faktum kvarstår; Strömstad växer. Vi ska vara otroligt tacksamma för det. Många av Sveriges landsbygdskommuner backar och sliter med vikande skatteunderlag och utflyttning av unga hushåll. Strömstad har tvärtom en ung befolkning och inflyttning sker. Till och med april 2021 noterar vi en befolkningsökning med 55 personer.

Passa på att titta in på kulturhuset Skagerack i sommar! Med hjälp av sommaranställda ungdomar och kreativt arbete i hela kommunkoncernen har vi beslutat att göra det vi kan för att visa staden och boplatsen Strömstad från sin bästa sida i sommar. Kulturhuset Skagerack är en skatt, bara att besöka byggnaden är en upplevelse och en tidsresa tillbaks till tiden då byggnaden var societetshus för tillresande överklass på sommarnöje i Strömstad. Här visar vi i sommar vad Strömstad erbjuder som boplats, för dig som vill flytta hit eller för all del etablera sitt företag här. Väl mött på Skagerack i juli!

Till medarbetare inom kommunen och alla andra – ett stort tack för er uthållighet under pandemin! Tack till omvårdnadspersonal som fortfarande behöver bära skyddsutrustning för att minimera spridningsrisk, tack till lärare och elever som bibehållit fokus på lärande i tider av ovisshet och distansundervisning med sina för- och nackdelar. Nu tar vi med oss det bästa av det vi lärt oss och tar tillbaks det vi saknat – så bygger vi Strömstad och vårt samhällsliv starkt inför framtiden!

Ta hand om er och ha en härlig sommar!

Kent Hansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Strömstads kommun

Text

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck