Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Utbildning

Som en del av kommunens skyldigheter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska räddningstjänsten erbjuda utbildning till den enskilde.

Brandkunskap till alla

Den bästa olyckan är den som inte inträffar men om olyckan skulle vara framme så är det den som är på plats där en brand startar eller där en olycka inträffar den som har bäst förutsättningar att begränsa olyckan och dess konsekvenser. Vi på räddningstjänsten vill erbjuda våra kunskaper och därför finns det möjlighet för de som önskar att ta kontakt med oss för att boka in utbildningstillfällen med grundläggande brandskydd. Aktuella taxor återfinns under miljö- och byggnämndens taxor. Länk till annan webbplats.

Utbildning i hjärt- och lungräddning

Kunskaper i hjärt- och lungräddning (HLR) kan bidra till att många personer kan räddas om det utförs i ett tidigt skede. Med relativt enkla medel kan man upprätthålla liv med hjälp av mun mot mun-metoden och hjärtkompressioner tills dess att ytterligare hjälp finns att få. I utbildningen ingår också information om hur du använder en hjärtstartare. Räddningstjänsten önskar att så många som möjligt besitter dessa kunskaper och kan därmed tillhandahålla utbildningstillfällen. Kontakta oss vid intresse!
Aktuella taxor återfinns under miljö- och byggnämndens taxor. Länk till annan webbplats.

På uppdrag av kommunen utbildar vi årligen:

  • Kommunens personal i grundläggande brandskydd samt hjärt- och lungräddning
  • Elever i föreskoleklass och årskurs 4 i grundläggande brandkunskap
  • Elever i årskurs 7 om anlagd brand
  • Elever i årskurs 3 på gymnasiet. Innehållet anpassas efter behov.

Räddningstjänsten tillsammans med Brandskyddsföreningen Väst erbjuder:

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ida Luther Wallin

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin