KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Siren med utsikt över Strömsvattnet

VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten och används vid allvarliga olyckor där allmänheten kan utsättas för fara. Det finns två typer av VMA: varningssignal och informationsmeddelande.

Detta innebär Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är en varning till allmänheten vid allvarliga olyckor som kan utsätta allmänheten för fara exempelvis farliga bränder eller utsläpp.

Meddelandet innehåller information vad som har hänt och hur man ska skydda sig.

Det finns två nivåer av meddelanden: varningsmeddelande och informationsmeddelande.

 • Varningsmeddelande
  Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller miljö. Varningsmeddelandet består dels av meddelande i radio och TV och kan även bestå av ett utomhuslarm.
 • Informationsmeddelande
  Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller miljö.

Kanaler där du kan ta del av VMA

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9
 • På SVT:s text-TV, sidan 100, anges när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

I Strömstad finns den så kallade Hesa Fredrik (hög tuta som ljuder utomhus)

VMA i telefonen

VMA kan även spridas via talmeddelande till fast telefon och som SMS-utskick till mobiltelefoner. Det är den som beslutar om att ett VMA ska skickas ut som även bestämmer om meddelandet ska gå ut till mobiler och fast telefon. Du behöver inte registrera dig för att få SMS vid VMA. Vilka mobiler som får SMS-utskicket beror på vilken adress mobiltelefonen är registrerad.

Du kan även ladda ned appen för krisinformation till din smarta telefon för att få uppdateringar.

Detta gör du vid ett VMA

När du uppmärksammar ett VMA ska du:

 • Gå inomhus
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler
 • Lyssna på radio för information

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Hesa Fredrik heter egentligen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Det är ett varningssystem, som talar om för oss att det är fara för liv och hälsa. Hesa Fredrik finns som ljudsignal på sammanlagt 4 500 hustak runt om i Sverige. Varningen sänds också ut via radio och TV, till fasta telefoner och som sms till adressregistrerade mobiltelefoner* eller till mobiltelefoner som befinner sig i det område där ett VMA-meddelande skickas ut**.

När Hesa Fredrik varnar ska du:

 1. Gå inomhus!
 2. Stäng dörrar och fönster. Om det är möjligt, stäng även ventiler och fläktar.
 3. Lyssna på radio eller se på TV.
  Följande kanaler har information: Sveriges Radios FM-kanaler, Sveriges television, Sveriges utbildningsradio, TV4, Kanal 5 och Kanal 9.
 4. Kolla på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Karin Egerup