Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

POSOM tar hand om människor i akut kris

En olycka, katastrof eller extraordinär händelse innebär för den drabbade att denne kan sättas i en personlig krissituation. I normala fall finns resurser i samhället för att stödja den enskilde, men vid större händelser som medför stora påfrestningar, kan det hända att dessa resurser inte räcker till.

POSOM (Psykiskt och Socialt Omhändertagande) är ett samlingsnamn för kommunens verksamhet avseende krisstöd till drabbade och anhöriga. Verksamheten syftar till att på det sociala planet stödja människor i olika former av krissituationer. POSOM-verksamhet i stor skala behöver inte ha koppling till en extraordinär händelse i kommunen. Av denna anledning finns därför en helt frikopplad plan. POSOM-gruppen består av representanter från omsorgen/socialtjänsten, skolan, räddningstjänsten, polisen, svenska kyrkan och primärvården.

POSOM ersätter inte den normala stödjande verksamheten till människor i kris eller arbetsmiljöansvaret inom kommunen utan är en organisation för särskilda tillfällen.

POSOM träder in där den ordinarie verksamhetens resurser inte längre räcker till.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Karin Egerup