Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


POSOM tar hand om människor i akut kris

En olycka, katastrof eller extraordinär händelse innebär för den drabbade att denne kan sättas i en personlig krissituation. I normala fall finns resurser i samhället för att stödja den enskilde, men vid större händelser som medför stora påfrestningar, kan det hända att dessa resurser inte räcker till.

POSOM (Psykiskt och Socialt Omhändertagande) är ett samlingsnamn för kommunens verksamhet avseende krisstöd till drabbade och anhöriga. Verksamheten syftar till att på det sociala planet stödja människor i olika former av krissituationer. POSOM-verksamhet i stor skala behöver inte ha koppling till en extraordinär händelse i kommunen. Av denna anledning finns därför en helt frikopplad plan. POSOM-gruppen består av representanter från omsorgen/socialtjänsten, skolan, räddningstjänsten, polisen, svenska kyrkan och primärvården.

POSOM ersätter inte den normala stödjande verksamheten till människor i kris eller arbetsmiljöansvaret inom kommunen utan är en organisation för särskilda tillfällen.

POSOM träder in där den ordinarie verksamhetens resurser inte längre räcker till.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppet vardagar
8:00 - 12:00
13:00- 16:30

Stadshuset Norra Bergsgatan 23

Krisberedskapssamordnare
via 0526-190 00
kommun@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Christian Isberg