KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kanaler för krisinformation

Kvinna tejpar upp info om att kommunen ger senaste informationen varje hel timme

Korrekt information är viktigt vid en samhällskris. Strömstads kommun kommunicerar alltid till invånare och besökare vid en krissituation. Tänk också på att du som invånare har ett ansvar för att hålla dig informerad.

När en kris inträffar ska den organisation som under normala förhållanden har ansvaret, agera. Kommunikation är en central del i det ansvaret. Vid en samhällskris lokalt är kommunen en självklar aktör. På denna sida hittar du de viktigaste kanalerna för information som kommunen använder.

Var observant på informationspåverkan och felkällor - se till att alltid granska informationen källkritiskt! Mer om informationspåverkan.

Kommunens webbplats är huvudkanalen

Kommunens webbplats www.stromstad.se är vår huvudkanal vid en samhällskris. Här samlar vi all relevant information och uppdaterar kontinuerligt. Vid en kris hittar du alltid information på startsidan.

Kommunens Facebook-sida

Kommunens facebook-sida är en annan viktig kanal för krisinformation. Där delar vi information från kommunens hemsida och du kan även ställa frågor. Dela gärna viktig information till dina vänner.

Vid en störning i internettrafiken där kommunens hemsida inte fungerar är vår facebook-sida en viktig kanal.

Länk till Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

P4 Väst - din lokalradio

P4 Väst har ett särskilt ansvar för att rapportera vid en samhällskris. Hitta kanalen via www.sr.se. Det är också här som VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) sänds i händelse av allvarliga händelser.

Telefon till kommunen

Du kan nå Strömstads kommun via Kommuncenter 0526-190 00. Vid en större samhällskris kan en särskild upplysningstelefon öppnas. Telefonnumret dit är 0526-193 00. Du får reda på det via Sveriges Radio Väst på frekvens Strömstad 97,6 eller 100,8 eller när vi öppnar upplysningscentralen.

Den information som lämnas från kommunen är alltid godkänd av krisledningsgruppen.

Trygghetspunkter

Om elen slås ut eller det blir störningar i internet kan det bli svårt att kommunicera. Då kan vi informera manuellt via särskilta Trygghetspunkter runt om i kommunen. Mer om Trygghetspunkterna

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. Sidan drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Krisinformation.se har även en app som du kan ladda ned. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsnummer

112 – nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

Förutom att larma polis, ambulans och räddningstjänst kan du från 112 kopplas till bland annat jourhavande präst, Giftinformation och Tullverkets narkotikatips.

1177 – sjukvårdsrådgivning

Du kan ställa frågor och få råd om vård dygnet runt.

114 14 – polisens nummer vid icke akuta händelser

Vid pågående brott ringer du alltid 112.

113 13 – informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krissituationer. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Länk till mer information om VMA

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Viktor Strinning

SIDANSVARIG: Karin Egerup