HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

DinSäkerhet.se

DinSäkerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

Fokus på förebyggande i hemmet och på fritiden

Webbplatsen ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

Målsättningen med DinSäkerhet.se är att göra dig medveten om risker för att du ska kunna fatta bra beslut. Ibland handlar det också om att fatta bra beslut för andra i din omgivning. Det kan vara i din roll som förälder, barnbarn eller fritidsledare.

http://www.dinsakerhet.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga säkerhetsrelaterade länkar                                                         

Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beredskabsstyrelsen, Danmark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010-1011), lag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010-1075, förordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandförsäkringsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandsäkert (tidning) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Elsäkerhetsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kustbevakningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Larmtjänst AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luftfartsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan och bygglag (2010:900) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan och byggförordningen (191:338) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjöfartsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjöräddningssällskapet (SSRS Strömstad) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SMHI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statens Provningsanstalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Brandbefälets Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Brandredskapsföreningen (SVEBRA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Kraftnät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Utryckningsfordonsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Räddningstjänsten
raddningstjansten@stromstad.se

Räddningschef
Christer Nilsson
0526-191 02
070-606 14 78

Ställföreträdande Räddningschef
Ida Luther Wallin
0526-191 01

Brandinspektör
Håkan Baatz
0526-191 03

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Peter Birgersson Dafteryd