KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt ta del i samhället.

Omsorgen om funktionshindrade är till för personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar med behov av omsorgsinsatser och meningsfull sysselsättning. Ansvaret för stöd till personer med funktionshinder regleras främst i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade men även i socialtjänstlagen och hälso och sjukvårdslagen.

Verksamheten ska präglas av den enskildes självbestämmande och bygga på individuella behov. Den enskilde ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat och självständigt liv.

Mer information om kommunens stöd och service till funktionsnedsatta hittar du här

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Individ- och familjeomsorg
0526-192 77
8.30-12.00 och 13.00-16.30
Fax 0526-194 87

Besöksadress
Surbrunnsgatan 13

Öppettider för besök
9.00-12.00 13.00-16.00

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Reinholdsson