KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Våld i nära relation

Har någon som står dig nära skrämt, hotat eller använt våld mot dig? Bor du med någon som förstört dina saker eller kontrollerat dig? Försöker någon begränsa din frihet eller dina möjligheter att själv välja partner? Våld i nära relationer är vanligare än många tror. Det är aldrig lätt att ta sig ur ett förhållande där misshandel sker.

Socialtjänsten erbjuder:

  • Stöd till dig som upplever hot och våld i nära relationer
  • Krissamtal med barn som bevittnar eller upplever våld
  • Råd och stöd via telefon eller träffar efter tidsbokning

Kvinnor är mer utsatta än män. Men det är viktigt att komma ihåg att det långt ifrån bara är kvinnor som drabbas av hot och våld i en relation. Många lyckas lämna den som slår och börja på ett nytt liv. Att tala med andra som varit i samma situation och som förstår hur det känns kan också vara viktigt. Det finns många som kan hjälpa.

Vad säger lagen?

Vem som helst kan anmäla ett kvinnofridsbrott till polisen, även anonymt. Mannen kan åtalas även om det inte är kvinnan som anmäler brottet. Misshandel, ofredande, våldtäkt, olaga hot och grov kvinnofridskränkning faller under allmänt åtal, det vill säga man kan inte ta tillbaka sin anmälan. Kvinnan kan själv ansöka om besöksförbud. Det är åklagaren som beslutar. Förbudet innebär att mannen inte får besöka, följa efter eller på annat sätt kontakta kvinnan. Även telefonsamtal, SMS och mail kan innebära brottsliga handlingar. Överträdelse av besöksförbud kan ge fängelsestraff. Om man blivit utsatt för misshandel och/eller sexualbrott kan staten bekosta rättshjälp under förundersökning och rättegång.

Vad gör socialtjänsten?

Ansökningar och anmälningar tas emot av socialtjänsten som kontaktar den enskilde och gör en första bedömning.
I ett akut skede kan det bli aktuellt med en skyddsplacering, för att säkerställa att våldet inte fortsätter, men det finns också insatser att få genom social-tjänstens öppenvård. All planering sker i dialog med socialsekreterare.

Barn som far illa

Du är skyldig att göra en anmälan om du misstänker att ett barn far illa. Finns det barn som bevittnat eller upplevt våld görs en orosanmälan till Barn och unga för att säkerställa barnets behov av stöd och skydd. Se E-tjänst nedan.

Den som utövar våld

Den som utövar våld har också rätt att få hjälp och stöd och kan vända sig till socialtjänsten.

Kontakt

Individ- och familjeenheten                  Telefon 0526-192 77
(kl. 9-12, 13-16)

Besöksadress
Surbrunnsgatan 13

Socialtjänst Vuxen 
reception 0526-192 77

Socialtjänst Barn och Ungdom
0526-192 77

Kvinnojouren Emelie
Telefon 0526-104 88
Mobil 070-356 85 85
kv.j.emelie.10488@telia.com

Brottsofferjouren
Telefon 116 006
info@fyrbodal.boj.se
 

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Viktor Strinning

SIDANSVARIG: Anna Almén