Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Lena Kempe

Högst handelsindex i Sverige

Handel och besöksnäring dominerar det lokala näringslivet. Här finns flera högklassiga boendeanläggningar, en är Daftö Resort där Lena Kempe är VD. Detaljhandeln växer mycket tack vare den omfattande gränshandeln och Strömstads kommun hade före pandemin högst handelsindex i Sverige.

Handelsindex är ett mått på omsättningen i en kommun relativt omsättning och antal invånare. Index för Strömstad, men sina drygt 13 000 invånare, motsvarade före pandemin en kommun med 133 000 invånare. Omsättningen inom detaljhandeln ligger ett normalår på drygt nio miljarder kronor.

Handel och besöksnäring ser ut att återhämta sig snabbt efter pandemin. Strömstad är av tradition ett starkt och attraktivt besöksmål och handelsturismen hör orten till. Samtidigt ökar efterfrågan på aktiva vistelser med frilufts- och kulturaktiviteter. Strömstad svarade före pandemin för 894 000 gästnätter av totalt tio miljoner i hela Västsverige.

Mer om aktiviteter och besöksmål i Strömstad; www.vastsverige.com/stromstadkoster

 


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Leon Eriksson