Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2023-04-18

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2023-04-18 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Niclas Samuelsson

1. Stationskajen - Restaurang Pråmen - information

Linus Johnson

2. Kile 2:95 (Filjestad) - förfrågan om köp för byggnation av bostäder - information

3. Förfrågan om direktanvisning av mark inom del av Norrkärr 1:50 samt 1:265

Ulrik Johansson
4. Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Kebalvägen

5. Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera på Kebalvägen

Mats Brocker

6. Avgifter Badanstalten och Kallbadhuset

7. Allmänna bestämmelser Badanstalten och Kallbadhuset - information

8. Bad och friskvårdsverksamheten - information

Lars Strandberg

9. Svar på motion om återbruka mera från Elisabeth Johansson och Åsa Torstensson, Centerpartiet

Linnéa Jungmarker

10. Ekonomisk uppföljning mars - information

Roland Kindslätt

11. Svar på motion om att energieffektivisera kommunens fastighetsbestånd från Moderaterna

12. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Hans Ahlgren (S)

Patric Larsson (M)

Bengt-Göran Bergstrand (M)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Nils Erik Faulhaber (KD)

Uno Nilsson (S)

Kerstin Eriksson (V)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Claes Nabrink (L)

Tore Lomgård (C)

Linda Nordin (FI)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Linnéa Jungmarker, controller

192 24

Linus Johnson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef

191 56

Ulrik Johansson, gatuingenjör

191 28

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79

Mats Brocker, avdelningschef

190 00


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt