Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2022-12-20

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2022-12-20 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Niclas Samuelsson

1. Renovering Stationskajen

Marie Lundin och Jerry Johansson

2. VA Bojar-Lökholmen - projektinformation

3. Vattenskyddsområde Koster - Upphävning

4. Fastställelse av utökat verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning i Strömstad

Linus Johnson

5. Strand 1:61 (Strand 1:60) - förfrågan om byte av mark

6. Rivning av ladugård vid Brovallen, Bastekärr 1:18

7. Upplåtelse av mark för solceller inom Bastekärr 1:18

Conny Hansson

8. Lekplats 2022

9. Stödmur Godsmagasinet

10. Svar på motion om hyrcyklar från Miljöpartiet

Jeanette Johander

11. Plan för slutarkivering – vägledning från arkivmyndigheten

12. Initiativärende från Rose-Marie Fagerberg (KD) om att upplåta särskilda parkeringsplatser för hemtjänsten - yttrande

Charlotta Björkman

13. Ekonomisk uppföljning november

Roland Kindslätt

14. Sammanträdestider 2023

15. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Muhyettin Aslan (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C)

Bengt Göran Bergstrand (M)

Patric Larsson (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Linus Johnson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef

191 56

Ulrik Johansson, gatuingenjör

191 28

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79

Marie Lundin, projektingenjör, VA-avdelningen

191 28


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt