KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2023-03-01

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2023-03-01 kl 13.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.00-13.45 Peter Dafteryd

13.45-14.15 Irma Nordin

14.15-14.35 Tove Meyer

14.40-15.05 Elin Solvang

15.05-15.20 Karin Mellberg Jansson

15.20-15.30 Karolina Berggren

16.10- Malin Holm, Maria Kvarnbäck, Karin Mellberg Jansson, Marcus

Palm, Anette Knutsson


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 24.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Krisledningsplan 2023-2026

2

Plan för trygghetspunkter

3

Pandemiplan

4

Styrdokument Krishantering/Civilt försvar 2023-2026

5

Medborgarlöften 2023–2024

6

Samverkansavtal mellan polisen och Strömstads kommun 2023-2024

7

Folkhälsoavtal 2024

8

Ansökan om arrangörsbidrag - Kulturfest på gränsen - Föreningen Norden Norra Bohuslän

9

Ansökan om arrangörsbidrag - Arne Öhnell Retrospektiv utställning

10

Remiss: Nytt system för statsbidrag till studieförbundens verksamhet

11

Taxa för sotning och brandskyddskontroll

12

Ansökan om planbesked - Lilla Åseröd 2:3

13

Planprioriteringar

14

Aktivitetsplan Plan- och byggavdelningen 2023

15

Rekrytering kommundirektör

16

Rekrytering ekonomichef

17

Revisionens frågor angående granskning av upphandling av tjänst som lokalstrateg

18

Svar på - Motion om semestertia från Vänsterpartiet

19

Svar på - Motion om att etablera återbruk av byggmaterial i Strömstad från Miljöpartiet

20

Svar på - Motion om central badplats från Miljöpartiet

21

Svar på - Motion om hyrcyklar från Miljöpartiet

22

Svar på - Motion om att möjliggöra för laddning av elbilar via lyktstolpar från Centerpartiet

23

Planeringsstrategi 2023

24

Särskilda parkeringsplatser i centrum för hemtjänsten

25

Val till Kommunala Funkisrådet

26

Val till Pensionärsrådet

27

Val till Folkhälsorådet

28

Utse representant till kulturpolitiskt nätverk - Fyrbodals kommunalförbund

29

Verksamhetsberättelse 2022

30

Kommunstyrelsens Detaljbudget 2023

31

Redovisning av finansförvaltningen

32

Kommunstyrelsens överföring investeringsmedel till 2023

33

Överföring investeringsbudget 2022-2023

34

Uppföljning Kommunstyrelsens internkontroll 2022

35

Verksamhetspresentation KLF

36

Anmälningsärenden

Strömstad 2023-02-22

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Helene Andersson Novela (S)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Carl Johan Evers (M)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Åke Karlgren (V)

Ola Persson (M)

Kerstin Eriksson (V)

Lena Martinsson (S)

Besnik Obërtinca (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Anders Ekström (KD)

Karin Lindeqvist (SD)

Mattias Gustafsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Andreas Hansson (C)

Elisabeth Johansson (C)

Sandra Andersson (L)

 

Kerstin Karlsson (L)

Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (MP)

Linda Nordin (FI)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland