KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2022-10-26

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2022-10-26 kl 13.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13:00-14:00 Aya Norvell och Jimmy Magnusson

14:15-14:45 Roland Kindslätt

15:00- Carsten Sörlie

 

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 27 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

STRÖMSTAD 3:16 m.fl (nytt polishus) - begäran om planbesked

2

Ombyggnation Beateberg, avdelning aprikos

3

Del av Rådhusberget 1 - detaljplan

4

Svar på - Motion om säker skolväg Östergatan

5

Svar på - Motion om säker skolväg i Skee från Andreas Friedemann Hildebrand (KD)

6

Svar på - Motion om försköning av strandpromenaden Skeppsbroplatsen från Miljöpartiet

7

Tertialrapport augusti 2022

8

Finansiell rapport 2. tertial 2022

9

Skattesats 2023

10

Företagsrekonstruktion - Bohus BioTech AB

11

Svar på - Motion om att ett Trygghetsboende planeras och byggs i centrala Strömstad från Liberalerna

12

Övrig fråga från Andreas Hansson (C) om vad som är strategisk mark

13

Begäran om omfördelning av investeringsmedel - tvättmaskin för larmställ, från Miljö- och byggnämnden

14

Anmälningsärenden

Strömstad 2022-10-19

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Patric Larsson (M)

Åsa Torstensson (C)

 

Andreas Hansson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland