KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2022-09-28

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2022-09-28 kl 13.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13:00-13:30 Cecilia Nilsson

13:30-14:00 Marcus Palm

14:00-14:30 Michael Olsson

14:30-14:40 Carsten Sörlie

15:00- Malin Holm och Mats Brocker


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 31.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Ansökan från Svinesunds kommitteen - medfinansiering till Besöksnäring 2.0

2

Ansökan om lån - Strömstad Tennisklubb

3

Remiss av SOU 2022:13 Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system

4

Info från Västtrafik

5

Medfinansiering Leader Bohuslän 2023-2027

6

Svar på - Motion om bilfritt från Miljöpartiet

7

Föreskrift om intervall för rengöring och brandskyddskontroll

8

Begäran från Socialnämnden om ändring i delegationsordning

9

Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända för 2023

10

Delårsrapport augusti 2022

11

Kommunstyrelsens mål och budget 2023

12

Grundläggande granskning 2022 - Kommunstyrelsen

13

Anmälningsärenden

Strömstad 2022-09-21

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Patric Larsson (M)

Åsa Torstensson (C)

 

Andreas Hansson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland