KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2021-02-03

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2021-02-03 kl 13.00-17.00 i kommunstyrelsensalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar.

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.00-13.30 Carina Dalenius

13.30-14.00 Carsten Sörlie

14.00-14.10 Natalia Larsson

14.15-14.45 Elin Solvang

14.45-14.55 Peter Dafteryd

15.00-15.20 Terése Lomgård

15.20-15.40 Tove Meyer

15.50-16.50 Björn Richardsson


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 37.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020

2

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

3

Kommunstyrelsens överföring av investeringar 2020-2021

4

Begäran om centrala utvecklingsmedel 2021 - utveckling av nyanlända elevers lärande, från Barn- och utbildningsnämnden

5

Ansökan om medel för utvecklingsprojekt: Familjebehandlare och arbetsmarknadskonsulent under 2021-2022

6

Av- och nedskrivningar av kundfordringar 2020

7

Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - ansökan om planbesked

8

NORD-KOSTER 1:109 - ansökan om planbesked

9

Handlingsplan - Svåra störningar i elförsörjning

10

Fyrbodals kommunalförbund - anta förslag till länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 2020-2025

11

Konsthallen Lokstallet 2021

12

FÖP Strömstad-Skee - förslag till antagandehandlingar

13

Anmälningsärenden

Strömstad 2021-01-26

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Peter Sövig (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Simone Fischer Cederbratt(M)

Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland