KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2020-01-29

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2020-01-29 kl 13.00-19.00 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Ärenden att beslutas av kommunfullmäktige

1

Revidering av säkerhetspolicy

2

Policy för dagvattenhantering

3

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

4

Exploateringsavtal avseende detaljplanen för Kv. Montören m.fl.

5

Kv Montören m fl, Västra Prästängen – detaljplan

6

Detaljplan för del av Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks Camping)

7

Detaljplan för del av Hogdal 2:22

8


Svar på - Motion om korsningen Karlsgatan - Ringvägen från Bengt Simonsson Fröjd (S)

9


Svar på - Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från Feministiskt initiativ

10

Svar på - Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartie

11

Svar på - Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna

12

Besök av styrgruppen för Bohusbanan 2.0

13

Styrdokument för fastställelse av borgensavgift

14

Ägartillskott AB Strömstadlokaler 2019

15

Investeringsramar och borgen för bolagen 2020

16

Överföring av investeringar från 2019 till 2020

17

Fördjupad översiktsplan (FÖP) Strömstad-Skee - Beslut om utställning


Ärenden att beslutas av Kommunstyrelsen

18

Ansökan om planbesked - Arken

19

Förfrågan om krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier

20


Svar på - Medborgarförslag om att kommunen köper eller använder befintliga bostäder för att hyra ut till lärare som kan tänka sig att jobba i Strömstad

21

Anmälningsärenden


Strömstad 2020-01-22

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Peter Sövig (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Helena L´Estrade (L)

Mikael Cederbratt (M)

Jörgen Molin (M)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Åsa Torstensson (C)

 Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland