Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2023-06-20

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde tisdag 2023-06-20 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium, för behandling av följande ärenden:

Program/information

Mötet öppnas av ordföranden

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 22 juni klockan 11:00 genom digital signering

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 35.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Information från Brottsofferjouren

2

Medborgarförslag om omstrukturering av kultur- och evenemangshuset Skagerack

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmän politisk debatt

Talartid för den allmänpolitisk debatt är 3 minuter för inledande anförande från varje parti och utan replikrätt.

Därefter får övriga ledamöter gå upp och då är talartiden som vanligt 2 minuter med 1 minuts replik.

Lottad talarordning:

1.L

2.MP

3.KD

4.C

5.M

6.V

7.FI

8.SD

9. S

4

Motion gällande sanering av Canningområdet, förstärkning av kajen med mera, från Liberalerna

5

Motion om valaffischering från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ

6

Frågestund

7

Avsägelser och val

8

Avgifter för Badanstalten och Kallbadhuset

9

Årsredovisning 2022 - Strömstads kommuns förvaltade fonder

10

Årsredovisning 2022 - Tolkförmedling Väst

11

Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 - Fyrbodals kommunalförbund

12

Tertialrapport 2023-04-30

13

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

14

Revidering av reglemente för Socialnämnden

15

Revidering av reglemente för Tekniska nämnden

16

Revidering av reglemente för Miljö- och byggnämnden

17

Revidering av reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

18

Aktualitetsförklaring av det gemensamma reglementet

19

Svar på - Motion om frukost i skolan från Feministiskt Initiativ

20

Svar på - Motion om tryggare skola från Feministiskt Initiativ

21

Svar på - Motion om gratis mensskydd i Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ

22

Svar på - Motion om digital utbildning för äldre från Rose-Marie Fagerberg, Kristdemokraterna

23

Svar på - Motion om att undanröja planhinder för solceller från Miljöpartiet

24

Svar på - Motion om att tillskapa grönområde/trädgård vid sjukhusfastigheten Pilen 5, med läge mot havet, från Centerpartiet

25

Redovisning av medborgarförslagen 2023

26

Redovisning av motioner 2023

27

Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2023

28

Upphävande av riktlinje för föreningsbidrag

29

AnmälningsärendenHantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland