Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2023-03-23

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2023-03-23 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordföranden

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 28 mars klockan 14:00 genom digital signering

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 12.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Medborgarförslag om att lokalisera biblioteket till Canningområdet

2

Medborgarförslag om reducerad taxa gällande sondmat på särskilt boende

3

Frågestund

4

Avsägelse och val

5

Motion om it-säkerhet och lösenord från Liberalerna

6

Motion om att öppna bassängen på Pilen 5 under renoveringen av badhuset från Centerpartiet

7

Motion - Friskvårdssatsning om klimakteriehälsa

8

Svar på - Motion om semestertia från Vänsterpartiet

9

Svar på - Motion om att etablera återbruk av byggmaterial i Strömstad från Miljöpartiet

10

Svar på - Motion om central badplats från Miljöpartiet

11

Svar på - Motion om hyrcyklar från Miljöpartiet

12

Svar på - Motion om att möjliggöra för laddning av elbilar via lyktstolpar från Centerpartiet

13

Styrdokument Krishantering/Civilt försvar 2023-2026

14

Krisledningsplan 2023-2026

15

Plan för trygghetspunkter

16

Revidering av vatten- och avloppstaxor 2023

17

Taxa för sotning och brandskyddskontroll

18

Överföring investeringsbudget 2022-2023

19

AnmälningsärendenHantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland