Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2022-12-15

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde tisdag
2022-12-15 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordföranden

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 20 december klockan 11:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Utdelning av Kulturmiljödiplom 2021

2

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande från Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt, Miljöpartiet

3

Val av ordförande i Folkhälsorådet

4

Val av begravningsombud 2023-2026

5

Val av ledamöter och ersättare i Krisledningsnämnden

6

Val av ordförande och vice ordförande i Krisledningsnämnden

7

Val av ledamot i Samordningsförbundet Väst (måste vara ledamot eller ersättare i KF)

8

Val av ersättare i Tolkförmedling Väst

9

Val av ombud och ersättare till stämma med Västtrafik AB

10

Val av styrelseledamöter och suppleanter i AB Strömstadsbyggen samt val av ordförande och vice ordförande

11

Val av ombud och ersättare till stämma med AB Strömstadsbyggen

12

Val av lekmannarevisor och ersättare i AB Strömstadsbyggen

13

Val av styrelseledamöter och suppleanter i AB Strömstadslokaler samt val av ordförande och vice ordförande

14

Val av ombud och ersättare till stämma med AB Strömstadslokaler

15

Val av lekmannarevisor och ersättare i AB Strömstadslokaler

16

Val av styrelseledamöter och suppleanter i AB Strömstanet samt val av ordförande och vice ord

17

Val av ombud och ersättare till stämma med AB Strömstanet

18

Val av lekmannarevisor och ersättare i AB Strömstanet

19

Val av styrelseledamöter och suppleanter i AB Strömstadsgaragen samt val av ordförande och vice ordförande

20

Val av ombud och ersättare till stämma med AB Strömstadsgaragen

21

Val av lekmannarevisor och suppleanter i AB Strömstadsgaragen

22

Val av ledamot och ersättare i stiftelsen Strömstad och Vette härads barnkolonifond

23

Val av ledamot och ersättare i stiftelsen J E Johanssons fond

24

Val av ledamot och ersättare i stiftelsen Vera Nothins minne

25

Val av ledamot och ersättare i stiftelsen Dahlgrenska fonden

26

Val av ledamot och ersättare i stiftelsen Slöjd och syskolefonden

27

Val av ledamot och ersättare i stiftelsen Lions jubileumsgåva

28

Val av ledamot och ersättare i stiftelsen Gurli Jakobssons fond

29

Val av ledamot och ersättare i stiftelsen Kosterfonden

30

Val av ledamot och ersättare i stiftelsen Gunvor Larssons fond

31

Val av ledamot och ersättare i stiftelsen Oleana Karlssons fond

32

Val av ledamot och ersättare i stiftelsen Gertie och Helge Hults stiftelse

33

Tjänstgöringsturordning för ersättare vid tjänstgöring i styrelse eller nämnder

34

Svar på - Motion om säker skolväg Östergatan

35

Svar på - Motion om säker skolväg i Skee från Andreas Friedemann Hildebrand (KD)

36

Svar på - Motion om försköning av strandpromenaden Skeppsbroplatsen från Miljöpartiet

37

Svar på - Motion om att ett Trygghetsboende planeras och byggs i centrala Strömstad från Liberalerna

38

Svar på - Motion om trygghet för dem som rör sig i Strömstad från Moderaterna

39

Svar på - Motion om förtroendemannautbildning med syfte att stärka i förtroendemannarollen och säkra demokratiska processer

40

Svar på - Motion om eget team till varje hemtjänsttagare samt anställningsvillkor från Liberalerna

41

Svar på - Motion om kontaktpersoner för ensamma och äldre i Strömstads kommun från Rose-Marie Fagerberg, Kristdemokraterna

42

Svar på - Motion om att återinföra serviceteamet från Feministiskt Initiativ

43

Redovisning av motioner 2022

44

Redovisning av medborgarförslagen 2022

45

Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2022

46

Etablering av resultatutjämningsreserv (RUR) för Strömstads Kommun

47

Policy för upphandling

48

Revidering av arvodesreglementet för mandatperioden 2023-2026 och revidering av krisledningsnämndens reglemente

49

Koncernövergripande verksamhetsövergång - AB Strömstad Badanstalt

50

Revisionens mål och budget 2023

51

AnmälningsärendenHantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland