Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2022-11-29

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde tisdag
2022-11-29 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordföranden

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 6 december klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 54.2 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Nr

Ärenderubrik

1

Val av styrelseledamöter och revisor för Stiftelsen Juvelerare A och C Cavalli Holmgrens Rådhusfond

2

Val av styrelseledamöter och revisor för Stiftelsen A och J Lundgrens donationsfond

3

Val av styrelseledamöter (3) och revisor i Stiftelsen Signe och Einar Karlssons minne

4

Val av styrelseledamöter och revisor i Strömstads kommuns Stiftelse för behövande

5

Val av styrelseledamöter och revisor i Strömstads kommuns Stiftelse för äldreboende

6

Val av styrelseledamöter och revisor i Stiftelsen Strömstads Grundskolas samfond nr 1

7

Val av styrelseledamöter och revisor i stiftelsen Ragnar och Julia Stålhanes fond för Pauvres Honteux

8

Val av vänortskommitté

9

Val av ledamot och ersättare i Fyrbodals kommunalförbunds direktion

10

Val av revisorer för kommunförvaltningens räkenskaper

11

Val av ordförande och vice ordförande för revisorer för kommunförvaltningens räkenskaper

12

Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen

13

Val av ledamöter och ersättare i Socialnämnden

14

Val av ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

15

Val av ledamöter och ersättare i Miljö- och byggnämnden

16

Val av ledamöter och ersättare i Tekniska nämnden

17

Val av presidium till Kommunstyrelsen

18

Val av presidium till Socialnämnden

19

Val av presidium till Barn- och utbildningsnämnden

20

Val av presidium till Miljö- och byggnämnden

21

Val av presidium till Tekniska nämnden

22

Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden

23

Val av ordförande och vice ordförande i Valnämnden

24

Val av ordförande i Kommunala Funkis- och pensionärsrådet

25

Val av ordförande i Folkhälsorådet

26

Anmälan om gruppledare

27

Val av ledamot och ersättare i Tolkförmedling Väst

28

Val av överförmyndare och ersättare

29

Motion om inventering av energibesparande åtgärder, från Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt, Miljöpartiet de gröna

30

Motion om sjukhusets rehabbassäng från Andreas Hansson och Tore Lomgård, Centerpartiet

31

Finansiering av AB Strömstad badanstalt

32

Höjd borgensram för AB Strömstadsbyggen

33

Permutation av Stiftelsen J E Johanssons fond

34

Permutation av Stiftelsen Signe och Einar Karlssons minne

35

Årsplan 2023 för sammanträden och ekonomiprocesser

36

Revisorernas bedömning av tertialrapport augusti 2022

37

Tertialrapport augusti 2022

38

Finansiell rapport 2. tertial 2022

39

Mål och budget 2023 samt plan 2024-2026

Talartid:

Kommunstyrelsens budget, max 20 minuter

Centerpartiets budget, max 10 minuter

Miljöpartiets inledningsanförande, max 6 minuter

Feministiskt initiativs inledningsanförande, max 6 minuter

Sverigedemokraternas inledningsanförande, max 6 minuter

Liberalernas inledningsanförande, max 6 minuter

40

AnmälningsärendenHantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland