Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Kommunfullmäktiges ärendelista 2021-06-22

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde tisdag
2021-06-22 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 29 juni klockan 11:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Uppmärksammande av rådigt ingripande.


Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 16.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Nr

Ärenderubrik

1

Inkomna medborgarförslag

2

Inkomna motioner

3

Politiska arvoden 2021

4

Årsrapport försäkringar 2020

5

Årsrapport 2020 för Tolkförmedling Väst

6

Redovisning av lokalt partistöd 2019

7

Utbetalning partistöd 2021

8

Delårsrapport april 2021

9

Finansiella rapporter 2021

10

Information om utvecklingsarenan

11

Aktieägartillskott till AB Strömstads Badanstalt

12

Reducering samt förändring av avgift för kulturskolans verksamhet

13

Reglemente för inköp av fastigheter för hela koncernen.

14

Översyn av valdistrikt i Strömstads kommun

15

Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2021

16

Redovisning av medborgarförslagen 2021

17

Redovisning av motioner 2021

18

AnmälningsärendenHantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland