Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Kommunfullmäktiges ärendelista 2021-04-29

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2021-04-29 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 4 maj klockan 11:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 259.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Nr

Ärenderubrik

1

Avsägelse och val

2

Inkomna motioner

3

Svar på - Medborgarförslag om utökat korttidsboende i Strömstads sjukhus lokaler med möjlighet till jourläkare

4

Svar på - Medborgarförslag om äldreboende

5

Svar på - Motion om införande av alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads kommun från Miljöpartiet

6

Strategi för digital infrastruktur (Fibernätsstrategi)

7

Detaljplan ROSSÖ 2:16 m. fl. - godkännande av exploateringsavtal och antagande

8

FÖP Strömstad-Skee - förslag till antagandehandlingar

9

Etappmål och styrtal

10

Revisionsrapport 2020

11

Revisionsberättelse 2020

12

Årsredovisning 2020

13

Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ

14

Finansiella rapporter 2020

15

Nedsättning av avgift för utomhusserveringar

16

Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet Väst

17

Anmälningsärenden

Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland