HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2021-03-25

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2021-03-25 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium, för behandling av följande ärenden:


Program/information

På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 30 mars klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 26.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Nr

Ärenderubrik

1

Inkomna medborgarförslag

2

Avsägelse och val

3

Fråga till miljö- och byggnämndens ordförande Peter Sövig (S) från Åsa Torstensson (C)

4

Överföring av investeringsmedel för Pilen 5 i budget 2021 från Kommunstyrelsen till Tekniska Nämnden

5

Överföring av investeringsmedel för investeringsprojekt för 2020-2021

6

Inkomna motioner

7

Svar på - Motion om organisatorisk placering av enheten för måltid och städ från Liberalerna

8

Svar på - Motion om översyn av kommunens politiska organisation från Moderaterna

9

Svar på - Motion om att ålderspensionärer i Strömstads kommun ska ges möjlighet att äta lunch i skolan från Kristdemokraterna

10

Svar på - Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning, till alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i Strömstad - från Centerpartiet

11

Svar på - Motion om översyn av organisation och ansvarsfördelning inom Strömstads kommun från Liberalerna

12

Svar på - Motion om avgiftsfri färjetrafik för Kosterbor från Feministiskt Initiativ

13

Svar på - Motion om kampanjen "Våldet går inte i pension" från Feministiskt Initiativ

14

Svar på - Motion om central badplats i Strömstad från Liberalerna

15

Svar på - Motion om effektivare utnyttjande av lastzonerna och parkeringsplatserna i centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

16

Svar på - Motion om att som en del av att uppmärksamma 100 år av demokrati, förlägga kommunfullmäktigesammanträden till olika kommundelar från Anna-Lena Carlsson, Centerpartiet

17

Svar på - Motion om att utvärdera och systematisera integrationsarbetet i Strömstad från feministiskt initiativ

18

Interpellation från Tore Lomgård, Centerpartiet till majoriteten om vilken politisk vilja de har för Koster

19

Anmälningsärenden


Ledamöter

Ersättare
 
Telefonlista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se


Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck