KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2019-11-21

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2019-11-21
kl 18.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

tisdag den 26 november klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 19.1 MB, öppnas i nytt fönster.

1 Eventuell allmänhetens fråga
2 Avsägelser och val
- avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen från Karla Valdevieso (MP)
- avsägelse som ersättare i AB Strömstadsgaragen från Stig Johansson (L)
3 Frågestund
4 Inkomna motioner
5 Årsplan 2020 för sammanträden och ekonomiprocesser
6 Revisionens bedömning av delårsrapport augusti 2019
7 Delårsrapport augusti 2019
8 Finansiella rapporter 2019
9 Skattesatsen för år 2020
10 Mål Budget 2020 samt plan 2021-2023
11 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vilka verksamheter som ska
fylla sjukhusfastighet från Åsa Torstensson, Centerpartiet

Ronnie Brorsson
ordförande


Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland