Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Kommunfullmäktiges ärendelista 2019-03-28

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2019-03-28 kl 18.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program/information

18:00 - Mötet öppnas av ordförande

Upprop

Tidpunkt för protokollets justering:

den 5 april klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 21.7 MB, öppnas i nytt fönster.

1. Information från Göran Wallo, VD kommunala bolagen
2. Information från Mats Granberg angående inkommen skrivelse
3. Medborgarförslag om informationsförbättringar mellan förskolor och vårdnadshavare
4. Medborgarförslag om avgiftsfri ledsagning för funktionsnedsatta i Strömstads kommun
5. Medborgarförslag om äldreboende på Magistern 4 och 13
6. Motion om internatskola på Koster från Dag Wersén (M)
7. Motion om landsbygdsflikar från Vänsterpartiet
8. Motion om att utveckla Vision 2030 med ett jämställdhetsperspektiv från Feministiskt initiativ
9. Motion om att införa Huskurage i Strömstadsbyggen från Feministiskt Initiativ
10. Motion om att skjuta på renoveringen av badhusanläggningen från Nya Moderaterna
11. Motion om att Strömstads kommun börjar med sopsortering hos varje hushåll och inom all kommunal verksamhet från Nya Moderaterna
12. Motion om att förenkla för bostadsbyggande på landsbygden.
13. Motion om översyn av kommunens politiska organisation från Moderaterna
14. Motion om byte av namn på ”Kommunala Handikapp- och pensionärsrådet” från Feministiskt Initiativ
15. Motion om att uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt
16. Folkhälsoplan 2019-2022
17. Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning
18. Redovisning av lokalt partistöd 2017
19. Utbetalning partistöd 2019
20. Krisledningsplan för extraordinära händelser 2019-2022
21. Styrdokument Krisberedskap 2019-2022
22. Avsägelse som kommunrevisor
23. Val av kommunrevisor
24. Anmälningsärenden


Parti

Dag

Tid

Plats

Centerpartiet

 


Har redan varit

LiberalernaIngen uppgift

KristdemokraternaIngen uppgift

Miljöpartiet de gröna

torsdag

21/3


18:00

Miljö- och byggs möterum, Stadshuset

Nya Moderaterna

måndag 25/3

18:30

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Socialdemokraterna

tisdag 

26/3

18:00

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

SverigedemokraternaIngen uppgift

VänsterpartietIngen uppgift


Feminisktiskt Initiativ

24/3

10:30

Oslovägen Strömstad


Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland