HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl

Ett förslag till detaljplan, upprättat 2019-06-10, fanns tillgängligt för samråd under tiden 2019-06-14 till 2019-09-02.

Detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl

Planområdet ligger på den nordvästra delen av Rossö i Strömstads kommuns södra kustområde. Ön har fast landförbindelse via bro. Planområdet ligger i ett område som kallas Höjden och omfattar ungefär 15 600 kvadratmeter.

Strömstads kommun har en önskan om att södra kustområdet ska kunna fortsätta utvecklas med ny bebyggelse. För att få en hållbar bebyggelseutveckling på norra Rossö har detaljplanläggningen föregåtts av ett planprogram som upprättats av kommunen.

Detaljplanen för del av Rossö 2:16 ska bidra till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett levande lokalsamhälle. Den aktuella marken är idag obebyggd men ligger i direkt anslutning till befintliga bostäder/fritidshus, väg och VA-ledningar.

Planförslaget är förenligt med fördjupningen av översiktsplanen, FÖP Södra kustområdet.

Samrådshandlingar

Kontakt

Reception
0526-196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsplan

verksamhetsplan

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-21, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Marita Lindhav