KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Sophämtning vintertid

För att vi ska kunna hämta dina sopor behöver du tänka på flera saker. Som fastighetsägare ska du se till att vägen är framkomlig och väl bekämpad mot halka. Gäller hela vägen fram till sopkärlet och platsen runt sopkärlet. Fastighetsägaren och väghållaren är tillsammans ansvariga för att vintervägen är framkomlig för sopbilen.

Chauffören har både ansvaret och rättigheten att bedöma om det är möjligt att köra på en väg, säkerheten både för den som kör och omgivningen är alltid viktigast. En sopbil väger väldigt mycket och börjar den glida så går det inte att få stopp på den.

Om du följer råden nedan underlättas din sophämtning under vintern.

Frågor och svar

 • Ta bort snö från locken på kärlen.
 • Skotta och sanda runt kärlen.
 • Skotta bort eventuella vallar efter plogning.
 • Undvik att ställa kärlen direkt på vägen.
 • Dragväg måste vara skottad och sandad.
 • Placera kärlet med handtaget i dragriktningen.
 • Se till att sopsäcken inte fryser fast i kärlet, släng inte blött avfall och håll sopkärlet rent.

Bristfällig halkbekämpning eller skottning kan leda till att sopbilen inte kommer fram och att din soptunna inte töms. I så fall gäller följande:

 • Sophämtningen kan ibland, av praktiska eller vädermässiga skäl, utföras senare eller tidigare än schemalagd tid.
 • Förvara avfallet själv till nästa ordinarie hämtning. Vid behov får du ställa ut en extra sopsäck bredvid sopkärlet.
 • Eventuell ändring av sophämtningstiden på grund av väder eller andra omständigheter berättigar således inte till avdrag på avgiften.
 • Om orsaken till utebliven sophämtning är oklar. Kontakta kommuncenter för vidare hantering.

Det kan uppstå försening eller ändring av sophämtningsdag med anledning av besvärligt vinterväglag, sjukdom eller problem med sopbilen.

När helgdagar (röda dagar) infaller i senare delen av veckan eller om väderprognosen visar på väderomslag kan sophämtningen tidigareläggas.

Förvara avfallet själv till nästa ordinarie hämtning. Vid behov får du ställa ut en extra sopsäck bredvid sopkärlet.

På vissa ställen är vi tvungna att ha en tillfällig plats för sopkärlen för att kunna garantera en fungerande hämtning under vintern. Om det berör dig kommer du att få information om detta.

För att avfallsinsamlingen ska fungera så bra som möjligt och chaufförerna ha en bra arbetsmiljö, finns regler för att renhållningsfordonen ska kunna ta sig fram och utföra sina tjänster. Det är därför viktigt att se över växtlighet och vägstandard vid din fastighet och på enskilda tillfartsvägar regelbundet.

Vägar och vändplatser

Vägar och vändplatser måste hålla en viss standard och tåla belastningen av tunga fordon. De måste vara i sådant skick att det går kan ta sig fram året runt, även vid blöt väderlek. Vägbredden måste vara minst 3,5 meter utan att växtlighet inskränker på bredden och det måste finnas fri höjd på 4,6 meter.

Backning ska undvikas och det måste därför finnas vändmöjlighet när så krävs. Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativet till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.

Håll efter växtligheten varje år

Klipp träd, buskar och annan växtlighet som står nära körbana och vändplats regelbundet, både på bredden och höjden. Tänk även på att det måste vara röjt från buskar och sly så det finns plats för chauffören att hoppa ur och gå runt bilen.

Trånga gator och vändplatser

I trånga gator är det särskilt viktigt att parkeringsbestämmelserna följs så att framkomligheten inte hindras. En lastbil (och även utryckningsfordon!) måste kunna ta sig fram.

Om det är liten plats för sop- eller slambilen att vända vid din fastighet är det också viktigt att tänka på att hålla fritt från bilar på tömningsdagen.

Utförligare beskrivning av transport- och gångvägar för fordon och hämtningspersonal. Pdf, 230 kB.

Oftast beror det på att vägen inte är snöröjd eller halkbekämpad nog för att vi på ett säkert sätt ska hämta soporna.

Nedan följer några tankar till varför det kan vara svårt att ta sig fram med sopbilen:

• Säkerheten.
Våra chaufförer gör sitt yttersta under vintern för att ni ska få era sopor tömda. Chaufförerna har också ansvaret och rättigheten att bedöma om vägen anses farbar. Det kan handla om andras, sin egen eller fordonets säkerhet som en bedömning görs.

• Sopbilen är tung.
En sopbil väger väldigt mycket och börjar den glida så går det inte att få stopp på den. En sopbil väger betydligt mer än personbilar.

• Svårt att komma loss
Som de flesta bilförare upplevt kan det vara svårigheter att ta sig loss med bil när det är moddigt, spårigt, halt eller dåligt plogat. Eftersom sopbilar stannar vid varje sopkärl ökar denna risk avsevärt. Utöver detta kan sopbilen behöva hålla sig lite längre till höger på vägen för att nå kärlen

• Varma däck
Medan sopbilen kör blir däcken varma. Om sopbilen stannar i en uppförsbacke för att tömma kärlen så smälter snön under däcken. Då kan det bli svårigheter att ta sig därifrån.

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

8:00 - 12:00
13:00- 16:30

Journummer efter arbetstid
0526-191 50


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Lars Strandberg