MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Insamling av matavfall

Nu inför Strömstads kommun insamling av matavfall! Det innebär att du kommer att få ett särskilt kärl att lägga ditt matavfall i. Sedan hämtas det och blir till biogas och biogödsel.

Matavfall är skal, rens, kärnor, kaffesump och oätbara matrester som kan tas till vara och förvandlas till klimatsmart biogödsel och biogas. 

Under 2021 fick de första abonnenterna sina bruna kärl för matavfall. Enskilda abonnenter i två områden (Skee tätort och Tångenområdet, Myren och delar av Odelsbergsområdet) fick då möjlighet att tacka ja till ett brunt kärl som en start på införandet. Övriga abonnenter kommer att få sina matavfallskärl med start under hösten 2022. Du kommer att få information i god tid när det är dags. 

Frågor och svar om insamling av matavfall

Frågor inför start av matavfallsinsamling:

Alla som bor i Strömstad och verksamheter där det uppstår ett hushållsliknande avfall.

Du som idag har ett abonnemang som omfattar kompostering får inte automatiskt ett separat (brunt) kärl för matavfall hem till dig, utan fortsätter att sortera ut ditt matavfall och använda din kompost. Du kan alltid byta abonnemang om du vill att vi samlar in ditt matavfall, så får du ett brunt kärl.

Alla andra kommer att få ett brunt kärl, utan att göra någonting.

Du kommer att få veta i god tid när det är dags för ditt område. När du fått ett separat (brunt) kärl för matavfall, kan du börja använda kärlet. Du som bor i enskilt hushåll får ett eget kärl och du som bor i flerfamiljshus får kärl gemensamt med dina grannar och närmare information från din hyresvärd/förening. Kärlen kommer att delas ut under 2022.

Ja, om din verksamhet har ett hushållsliknande matavfall. Verksamheter kommer att få bruna kärl efter att enskilda hushåll fått dem.

Tack vare att du sorterar ut ditt matavfall blir det till en resurs på mer än ett sätt. Ditt matavfall samlas in och blir till biogas och biogödsel. Biogas är ett miljövänligt, koldioxidneutralt drivmedel för både bilar och tyngre fordon som bussar och lastbilar. Biogödsel återför näringsämnen till åkermarken så att kretsloppet sluts.

Nej, de vetenskapliga beräkningar som gjorts visar att rötning generellt är ett resurseffektivt sätt att utvinna energi även om man räknar med energin som går åt att transportera matavfallet.

Det blir en annan form av energi. Det blir fordonsbränsle och gödsel till åkermark istället för energi till kraftvärmeverket som fortsätter ta emot vårt brännbara avfall (i dagsläget Uddevalla Energi). Man kan säga att rötning generellt är ett mer resurseffektivt sätt att utvinna energi.

Ja, du får fortsätta kompostera hemma. Alla som idag har ett abonnemang som omfattar kompostering får inte automatiskt ett brunt kärl utan fortsätter att sortera ut sitt matavfall och använda sin kompost. Du kan ha både kompost och brunt kärl om du vill.

Genom att sortera ut ditt matavfall och lägga det i det bruna kärlet, blir det till en bra resurs för biogas och biogödsel. Biogas är ett miljövänligt, koldioxidneutralt drivmedel för bilar och tyngre fordon som bussar och lastbilar. Biogödsel återför näringsämnen till åkermarken så att kretsloppet sluts.

Att kompostera hemma är ett annat sätt att ta vara på ditt matavfall som gör att du får jord till din trädgård. Vill du börja kompostera, behöver du först anmäla detta till tekniska nämnden på tn@stromstad.se eller kontakta kommuncenter på 0526-190 00.

Ja, även lite matavfall gör nytta. En papperspåse med matavfall ger energi till att köra 2,5 kilometer med en biogasbil. Eftersom det finns hållbarhetsmässiga vinster med att röta matavfallet vid en biogasanläggning så vill kommunen ge så många som möjligt chansen att sortera ut sitt matavfall i ett separat kärl. Det bruna kärlet ingår i ordinarie taxa.

Det bruna kärlet för enskilda hushåll rymmer 140 liter. Bredd 480 mm, djup 550 mm, höjd 1065 mm.

Bild på det bruna kärlet för matvfall. Lock med gångjärn baktill. Två hjul baktill. Små ventilationshål på sidorna.

Mellan tömningarna kan du ha kärlet var du vill, gärna utomhus för ventilationens skull, och flytta kärlet till en upphämtningsplats vid tömning.

Bor du i flerfamiljshus är det din hyresvärd/förening som ansvarar för att hitta en bra lösning, i dialog med kommunen om så önskas.

Ja, samtidigt som du får det bruna kärlet, får du en hållare som du kan sätta upp i köket. Hållaren är väl anpassad till papperspåsarna för matavfall. Den har piggar i botten och öppna sidor för bästa ventilation. Måtten på hållaren är: Bredd 247 mm, djup 197 mm, höjd 280 mm.
Så här ser den ut:

Bild på en grå-grön hållare i plast för matavfallspåsar

Det beror på vilket område du bor i och vilket abonnemang du valt. För de som startat och har kärl för matavfall idag, töms matavfallet på samma veckodag som det gröna kärlet töms. Du kommer att få information är det blir dags för ditt område.

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny renhållningstaxa för 2022, men den har inte börjat gälla ännu.

Nuvarande taxor finns i tabellen längre ned på följande sida: Renhållningsabonnemang och regler

Kommande nya taxor kan sökas upp på sidan 32 i Tekniska nämndens taxor och avgifter Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vill du ändra ditt abonnemang gör du det genom att kontakta kommuncenter, 0526-190 00 eller tn@stromstad.se. Att ändra abonnemang fler än en gång per år är förenat med en extra avgift.

Frågor och tips kring att sortera ut ditt matavfall:

När kärlen ska tömmas ska de stå med handtaget utåt, väl tillgängligt så att renhållningspersonalen enkelt kan hämta och tömma dem, antingen vid fastighetsgränsen eller anvisad plats. Tänk på att hålla fritt från snö och halka framför kärlen, vintertid.

Mellan tömningarna kan du ha kärlen var du vill på tomten. Det bruna kärlet är försett med lufthål för att ventilera och hålla matavfallet torrare. Ställ det gärna på en skuggig plats utomhus för att undvika dålig lukt.

Bor du i flerfamiljshus är det också viktigt att kärlen står på rätt ställe. Det är din hyresvärd/förening som främst ansvarar för detta.

Papperspåsar som du får av chauffören som hämtar ditt avfall. Det är speciella påsar lämpade för ändamålet så du ska inte använda någon annan liknande papperspåse.

När du får det bruna kärlet får du ett startpaket med påsar. När du börjar få slut på påsar, kan du klämma fast en påse under locket på det bruna kärlet som en signal till renhållningspersonalen att de ska lämna fler påsar till dig. Du kan även hämta nya påsar på Återvinningscentralen.

Bor du i ett flerfamiljshus är det din hyresvärd eller förening som ansvarar för att det finns tillräckligt med påsar till er boende. Påsar fylls på i soprummen. Skulle de ta slut, kan du som ansvarar för ett flerfamiljshus hämta påsar på Återvinningscentralen.

Alla typer av matavfall som blast, skal, kärnor, ben, tepåsar, kaffesump, möglig mat och matrester.

Inte snus, cigarettfimpar, tuggummi, blomjord, kattsand och aska.

För att påsen inte ska gå sönder, försök tänka på att inte lägga allt för blött avfall i påsen. En mindre mängd hushållspapper eller tidningspapper kan också gå med matavfallet, det gör att matavfallspåsen inte blir lika blöt.

Här finns sorteringsanvisningar där du ser vilket avfall du ska lägga var Pdf, 555.9 kB..

Det är väldigt viktigt att inget annat än matavfall hamnar i det bruna kärlet. Det kan annars orsaka stora problem i processen. Om ditt avfall hamnat i fel kärl, riskerar du att kärlet inte töms och du får ett meddelande så att du kan göra rätt framöver. Kommunen har även rätt ta ut en felsorteringsavgift.

Bor du i flerfamiljshus gäller det att ta ett gemensamt ansvar för att avfallet hamnar där det ska.

Bär ut påsen ofta – även om den inte är full. Om påsen står i sin hållare så håller den sig luftigare och torrare än om den står i en tät behållare. Låt inte påsen bli överfull utan fyll den bara upp till strecket i påsen. Stäng påsen ordentligt genom att rulla ihop den innan du lägger den i kärlet.

Det bruna kärlet är försett med lufthål för att ventilera och hålla matavfallet torrare. Ställ kärlet på en skuggig plats utomhus. Ställ ut kärlet för hämtning vid varje tillfälle.

Skaldjur är ofta en källa till dålig lukt. Ett sätt att undvika det är att skölja skaldjursskalet och lägga det i tidningspapper innan du lägger det i påsen. Ett annat sätt är att lägga det i frysen först och sedan lägga det i det bruna kärlet inför tömning.

Du (eller din hyresvärd eller husförening) ansvarar själv för att rengöra det bruna kärlet om det behövs.

Om påsen står i sin hållare så håller den sig luftigare och torrare i botten än om du har den i en sluten behållare. Lägg inte allt för blött matavfall i påsen. Låt blött matavfall rinna av. Hushållspapper eller tidningspapper är bra att lägga i botten på påsen.

Allmänna frågor kring matavfallsinsamlingen i Strömstad:

Nej. Annat återvinningsbart avfall lämnas på återvinningsstationer eller på återvinningscentralen. I flerfamiljshus är det vanligt att det finns möjlighet till sortering av till exempel förpackingar, i fastighetens soprum.

Planen har funnits en längre tid. Många bitar har behövt falla på plats och vi har kunnat ta del av erfarenheter från kommuner som sedan länge samlat in matavfall. Nu har turen äntligen kommit till Strömstad!

Från att de första områdena i Strömstad nu fått särskilda kärl för matavfall kommer kommunen att fortsätta med övriga områden. Det kan komma att ta upp till två år innan alla områden är klara. Det är många saker som ska falla på plats – allt från lastbilar, körturer, kärl, påsar, information till enskilda hushåll och avtal med andra organisationer.

Strömstads kommun skickar matavfallet till Uddevalla Energi som i sin tur distribuerar det till en biogasanläggning som är specialiserad för matavfall, i dagsläget i Borås. Uddevalla Energi värderar och avgör vilken anläggning som är lämpligast för vårt matavfall.

Det är en annan typ av sorteringssystem och den anläggning som kommer ta emot matavfallet från Strömstad är inte anpassat för plastpåsar. Det är av högsta vikt att biogödsel är fri från farliga föroreningar och det är svårt att hitta påsar av återvunnen plast som klarar kraven. De papperspåsar som Strömstads kommun använder för matavfallet är utvärderade.

Kontakt

Kommuncenter
Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppet vardagar:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Visste du att...

En papperspåse med matavfall ger energi till att köra 2,5 kilometer med en biogasbil?

Ett brunt avfallskärl med viklock och två hjul i bakkant. På sidorna syns små ventilationshål.

Så här ser kärlet för matavfall ut, som enskilda hushåll får.

Bilden visar en sida av ett informationsblad med anvisningar för hur du sorterar ditt avfall. Informationsbladet riktar sig främst till dem som kommit igång med att sortera ut sitt matavfall eftersom det visar vad som ska läggas i det bruna respektive gröna kärlet. Det visar även hur du sorterar övrigt avfall från hushållet.

Här hittar du ett informationsblad med information om matavfallsinsamling och instruktioner för hur du sorterar avfall från hushållet.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson