HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Insamling av matavfall

Nu inför Strömstads kommun insamling av matavfall! Det innebär att du har möjlighet att få ett särskilt kärl att lägga ditt matavfall i. Sedan hämtas det och blir till biogas och biogödsel.

I slutet av april 2021 kommer de första abonnenterna att få sina kärl. Kommunen kommer att köra ut kärlen områdesvis. Det första området är Skee tätort. Enskilda abonnenter i Skee tätort får ett brev vecka 11 med närmare information och möjlighet att tacka ja till ett brunt kärl. Länk till digitalt formulär för att tacka ja finns i brevet. Vill du som fått erbjudandet däremot inte ha ett brunt kärl behöver du inte göra någonting.

Nu kör vi alltså igång med matavfallsinsamling! Under 2022 kommer de allra flesta att få erbjudande om brunt kärl och du kommer att få information i god tid när det är dags för ditt område.

Det kostar dig ingenting extra att ha ett särskilt kärl för matavfall.

Frågor och svar om insamling av matavfall

Frågor inför förändringen:

Alla som bor i Strömstad och verksamheter där det uppstår ett hushållsliknande avfall.

Du kommer att få veta i god tid när det är dags för ditt område. När du fått ett separat (brunt) kärl för matavfall och ett datum för första tömning, kan du börja använda kärlet. Du som bor i enskilt hushåll får ett eget kärl och du som bor i flerfamiljshus får kärl gemensamt med dina grannar och närmare information från din hyresvärd/förening. Kärlen kommer att delas ut områdesvis från och med april 2021. Skee är det första området. Under 2022 kommer de allra flesta att få erbjudande om brunt kärl.

Nej. Annat återvinningsbart avfall lämnas på återvinningsstationer eller på återvinningscentralen. I flerfamiljshus är det vanligt att det finns möjlighet till sortering av till exempel förpackingar, i fastighetens soprum.

Ja, om din verksamhet har ett hushållsliknande matavfall. Du får ditt bruna kärl till verksamheten samtidigt som hushållen i området och får i god tid veta när det är dags för ditt område.

Planen har funnits en längre tid. Nu har äntligen alla bitar fallit på plats och vi har kunnat ta del av erfarenheter från kommuner som sedan länge samlat in matavfall.

Från att det första området nu får särskilda kärl för matavfall kommer kommunen att fortsätta med område för område. Det kan komma att ta upp till två år innan alla områden är klara. Det är många saker som ska falla på plats – allt från lastbilar, körturer, kärl, påsar, information till enskilda hushåll och avtal med andra organisationer. Därför måste införandet ske områdesvis.

Det är ett lagom stort område att börja med. Nästan alla typer av abonnenter och verksamheter är representerade.

Tack vare att du sorterar ut ditt matavfall blir det till en resurs på mer än ett sätt. Ditt matavfall samlas in och blir till biogas och biogödsel. Biogas är ett miljövänligt, koldioxidneutralt drivmedel för både bilar och tyngre fordon som bussar och lastbilar. Biogödsel återför näringsämnen till åkermarken så att kretsloppet sluts.

Nej, de vetenskapliga beräkningar som gjorts visar att rötning generellt är ett resurseffektivt sätt att utvinna energi även om man räknar med energin som går åt att transportera matavfallet.

Det blir en annan form av energi. Det blir fordonsbränsle och gödsel till åkermark istället för energi till kraftvärmeverket som fortsätter ta emot vårt brännbara avfall (i dagsläget Uddevalla Energi). Man kan säga att rötning generellt är ett mer resurseffektivt sätt att utvinna energi.

Ja, du får fortsätta kompostera hemma om du vill.

Genom att sortera ut ditt matavfall och lägga det i det bruna kärlet, blir det till en bra resurs för biogas och biogödsel. Biogas är ett miljövänligt, koldioxidneutralt drivmedel för bilar och tyngre fordon som bussar och lastbilar. Biogödsel återför näringsämnen till åkermarken så att kretsloppet sluts.

Att kompostera hemma är ett annat sätt att ta vara på ditt matavfall som gör att du får jord till din trädgård. Vill du börja kompostera, behöver du först anmäla detta till tekniska kontoret på tn@stromstad.se eller kontakta kommuncenter på 0526-190 00.

Du kan tacka ja till det bruna kärlet, oavsett om du anmält att du har en kompost eller inte.

Vill du däremot inte ha ett brunt kärl behöver du inte göra någonting.

Strömstads kommun skickar matavfallet till Uddevalla Energi som i sin tur distribuerar det till lämplig biogasanläggning, i dagsläget till Linköping.

Jo, men de flesta biogasanläggningar är specialiserade för ett visst substrat som till exempel avloppsvatten, gödsel eller matavfall. Uddevalla Energi värderar och avgör vilken anläggning som är lämpligast för vårt matavfall.

Ja, även lite matavfall gör nytta. En papperspåse med matavfall ger energi till att köra 2,5 kilometer med en biogasbil. Eftersom det finns hållbarhetsmässiga vinster med att röta matavfallet vid en biogasanläggning så vill kommunen ge så många som möjligt chansen att sortera ut sitt matavfall i ett separat kärl. Det bruna kärlet kostar dig ingenting extra.

Du har även möjlighet att dela kärl för matavfall, liksom kärl för restavfall, med en granne.

Du kan tacka ja till det bruna kärlet, oavsett om du anmält att du har en kompost eller inte.

Vill du däremot inte ha ett brunt kärl behöver du inte göra någonting.

Praktiska frågor och svar:

Varje vecka eller varannan. Det beror på vilket område du bor i, vilken årstid det är och vilket abonnemang du valt. Matavfallet töms på samma veckodag som ditt gröna kärl töms. Antingen kommer en bil med två fack och tömmer båda kärlen samtidigt eller så kommer två olika bilar samma dag.

Papperspåsar som du får av chauffören som hämtar ditt avfall. Det är speciella påsar lämpade för ändamålet så du ska inte använda någon annan liknande papperspåse.

Ja, samtidigt som du får det bruna kärlet, får du en hållare som du kan sätta upp i köket. Hållaren är väl anpassad till papperspåsarna för matavfall. Den har piggar i botten och öppna sidor för bästa ventilation. Måtten på hållaren är: Bredd 247 mm, djup 197 mm, höjd 280 mm.
Så här ser den ut:

Bild på en grå-grön hållare i plast för matavfallspåsar

Det är en annan typ av sorteringssystem och den anläggning som kommer ta emot matavfallet från Strömstad är inte anpassat för plastpåsar.

När du får det bruna kärlet får du ett startpaket med påsar. När du börjar få slut på påsar, kan du klämma fast en påse under locket på det bruna kärlet som en signal till renhållningspersonalen att de ska lämna fler påsar till dig. Du kan även hämta nya påsar på Återvinningscentralen.

Bor du i ett flerfamiljshus är det din hyresvärd eller förening som ansvarar för att det finns tillräckligt med påsar till er boende. Påsar fylls på i soprummen. Skulle de ta slut, kan du som ansvarar för ett flerfamiljshus hämta påsar på Återvinningscentralen.

Alla typer av matavfall som blast, skal, kärnor, ben, tepåsar, kaffesump, möglig mat och matrester.

Inte snus, cigarettfimpar, tuggummi, blomjord, kattsand och aska.

För att påsen inte ska gå sönder, försök tänka på att inte lägga allt för blött avfall i påsen. En mindre mängd hushållspapper eller tidningspapper kan också gå med matavfallet, det gör att matavfallspåsen inte blir lika blöt.

Här finns sorteringsanvisningar där du ser vilket avfall du ska lägga varPDF.

Det är väldigt viktigt att inget annat än matavfall hamnar i det bruna kärlet. Det kan annars orsaka stora problem i processen. Om ditt avfall hamnat i fel kärl, riskerar du att kärlet inte töms och du får ett meddelande så att du kan göra rätt framöver.

Bor du i flerfamiljashus gäller det att ta ett gemensamt ansvar för att avfallet hamnar där det ska.

När kärlen ska tömmas ska de stå med handtaget utåt, väl tillgängligt så att renhållningspersonalen enkelt kan hämta och tömma dem, antingen vid fastighetsgränsen eller anvisad plats. Tänk på att hålla fritt från snö och halka framför kärlen, vintertid.

Mellan tömningarna kan du ha kärlen var du vill på tomten. Det bruna kärlet är försett med lufthål för att ventilera och hålla matavfallet torrare. Ställ det gärna på en skuggig plats utomhus för att undvika dålig lukt.

Bor du i flerfamiljshus är det också viktigt att kärlen står på rätt ställe. Det är din hyresvärd/förening som främst ansvarar för detta.

Det bruna kärlet för enskilda hushåll rymmer 140 liter. Bredd 480 mm, djup 550 mm, höjd 1065 mm.

Mellan tömningarna kan du ha kärlet var du vill, gärna utomhus för ventilationens skull, och flytta kärlet till en upphämtningsplats vid tömning. Du har även möjlighet att dela kärl med en eller flera grannar.

Bor du i flerfamiljshus är det din hyresvärd/förening som ansvarar för att hitta en bra lösning, i dialog med kommunen om så önskas.

Bär ut påsen ofta – även om den inte är full. Om påsen står i sin hållare så håller den sig luftigare och torrare än om den står i en tät behållare. Låt inte påsen bli överfull utan fyll den bara upp till strecket i påsen. Stäng påsen ordentligt genom att rulla ihop den innan du lägger den i kärlet.

Det bruna kärlet är försett med lufthål för att ventilera och hålla matavfallet torrare. Ställ kärlet på en skuggig plats utomhus. Ställ ut kärlet för hämtning vid varje tillfälle.

Skaldjur är ofta en källa till dålig lukt. Ett sätt att undvika det är att skölja skaldjursskalet och lägga det i tidningspapper innan du lägger det i påsen. Ett annat sätt är att lägga det i frysen först och sedan lägga det i det bruna kärlet inför tömning.

Du (eller din hyresvärd eller husförening) ansvarar själv för att rengöra det bruna kärlet om det behövs.

Om påsen står i sin hållare så håller den sig luftigare och torrare i botten än om du har den i en sluten behållare. Lägg inte allt för blött matavfall i påsen. Låt blött matavfall rinna av. Hushållspapper eller tidningspapper är bra att lägga i botten på påsen.

Nej, taxan för 2021 är densamma som för 2020. Kommunfullmäktige beslutar om renhållningstaxa 2022 i oktober 2021. Inriktningen är att det inte ska vara dyrare att ha brunt kärl än att ha hemkompost.

Nej. Renhållningstaxan i Strömstads kommun utgår från storlek på kärl och hämtningsintervall.

Från 2022 kommer taxorna att vara anpassade till matavfallsinsamlingen. Nuvarande taxor kvarstår under 2021.

Renhållningsabonnemang och regler

Se över om du kan ha glesare hämtning eller mindre kärl för restavfallet. Genom att sortera ut tidningar, förpackningar och matavfall minskar restavfallet avsevärt. Det finns också möjlighet att dela abonnemang med en eller flera grannar.

Kontakt

Kommuncenter
Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Växeln öppet vardagar:
8:00 - 12:00
13:00- 16:30

Visste du att...

En papperspåse med matavfall ger energi till att köra 2,5 kilometer med en biogasbil?

Ett brunt avfallskärl med viklock och två hjul i bakkant. På sidorna syns små ventilationshål.

Så här ser kärlet för matavfall ut, som enskilda hushåll får.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson