Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Källsortering och återvinning

Avfall är inte bara rent skräp utan kan också vara varor som kan återvändas, material som kan återvinnas och bränsle för fjärrvärmeproduktion. Genom att lämna ditt avfall på rätt plats på vår återvinningsstation gör du en miljöinsats.

Att källsortera innebär att du sorterar ut det som går att återvinna eller inte får kastas i den vanliga soppåsen. I Strömstad finns flera platser där du kan lämna ditt sorterade skräp, på återvinningscentralerna och på de lokala återvinningsstationerna. Bor du i en hyresfastighet finns det ofta möjlighet till någon typ av sortering i fastighetens soprum. Det du lägger i ditt gröna kärl för restavfall, samlas in och går till ett kraftvärmeverk och blir till energi. Det blir också möjligt att sortera ut ditt matavfall i ett separat kärl som hör till fastigheten.

Har du koll på vilket skräp som ska slängas var?

Sorteringsguide

Sopor.nu - Sveriges avfallsportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återvinningscentralen

återvinningscentralen som finns på Österröd och på de mobila stationerna på Koster kan du till exempel lämna trasiga möbler, elektronik, köksmaskiner, lösningsmedel, färg- och lackrester med mera.

Återvinningsstationer

I Strömstad finns 15-20 återvinningsstationer för hushållens förpackningar och tidningspapper. Här kan du lämna tidningar, plast-, metall- och glasförpackningar. Återvinningsstationerna drivs av Förpackningsinsamlingen (FTI).

Hitta en återvinningsstation nära dig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj kommun Strömstad, så får du upp en karta med alla återvinningsstationer i kommunen.

Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag. En förpackning som består av flera material läggs i behållare för det dominerande materialet. Platta till eller vik ihop pappersförpackningarna. Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas istället på återvinningscentralen.

Återbruket

Återbruket som ligger vid infarten till Österröds återvinningscentral kan du lämna in saker som är hela och funktionsdugliga som någon annan kan tänkas behöva.

Matavfall

Strömstads kommun inför 2021-2023 matavfallsinsamling. Det innebär att du kan få ett särskilt kärl för ditt matavfall. Du kan även ha en egen kompost för ditt matavfall.

Läs mer om insamling av matavfall
Läs mer om att ha egen kompost

Farligt avfall, läkemedel, bygg- och rivningsavfall

Mycket går bra att lägga bland restavfallet i ditt gröna kärl, men det finns saker du absolut inte får lägga där. Läkemedel som gått ut på datum eller blivit över lämnas på apotek.

Läs vad som räknas som farligt avfall
Läs vad som gäller för bygg- och rivningsvfall

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson