KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Sortera och återvinn

Avfall är inte bara skräp utan är oftast material som kan återanvändas, återvinnas och bli nya produkter eller bli till bränsle för fjärrvärmeproduktion eller biogas och biogödsel. Genom att lämna ditt avfall på rätt plats gör du en miljöinsats!

Att källsortera innebär att du sorterar ut det som går att återvinna eller inte får kastas i den vanliga soppåsen. I Strömstad finns flera platser där du kan lämna ditt sorterade skräp, på återvinningscentralerna och på de lokala återvinningsstationerna. Bor du i en hyresfastighet finns det ofta möjlighet till sortering i fastighetens soprum. Det du lägger i ditt gröna kärl för restavfall, samlas in och går till ett kraftvärmeverk och blir till energi. Matavfall som du lägger i ditt bruna kärl blir till biogas och biogödsel och matavfall som du lägger i egen kompost blir till jordförbättring i din trädgård.

Koll på vilket skräp som ska slängas var?

sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du var du ska göra av ditt avfall eller här i vår egen sorteringsguide – en lista över olika avfallsslag och vad som gäller för dem här i Strömstad.

Återvinningscentralen

återvinningscentralen som finns på Österröd och på de mobila stationerna på Koster kan du till exempel lämna trasiga möbler, elektronik, köksmaskiner, lösningsmedel, färg- och lackrester med mera.

Återvinningsstationer

Återvinningsstationer är för hushållens förpackningar och tidningspapper. Här kan du lämna tidningar, plast-, metall-, glas- och pappersförpackningar.

  • Cirkle K: Oslovägen
  • Kebals småbåtshamn: Kebalvägen
  • Strömsvallen: Karlsgatan
  • Myrens hamn: Uddevallavägen
  • Oscarsplatsen: Strandpromenaden norra
  • Mällby: Ringvägen
  • Innan passagen till återvinningscentralen: Sältegatan 9
  • Skee: Gråslösvägen
  • Sälten: väg 990
  • Hogdal: korsningen väg 1040-1037

Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag. En förpackning som består av flera material läggs i behållare för det dominerande materialet. Platta till eller vik ihop pappersförpackningarna. Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas istället på återvinningscentralen.

Om du ser att en återvinningsstation behöver tömmas eller städas, kontakta kommunen på kommun@stromstad.se eller 0526-190 00. Kommunerna har sedan 1 januari 2024 tagit över ansvaret för återvinningsstationerna efter FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) som avvecklas.

Återbruket

Återbruket som ligger vid infarten till Österröds återvinningscentral kan du lämna in saker som är hela och funktionsdugliga som någon annan kan tänkas behöva.

Matavfall

Strömstads kommun inför 2021-2023 matavfallsinsamling. Det innebär att alla abonnenter, utom de som har ett abonnemang som innefattar egen kompost, får ett särskilt kärl för matavfall.

Läs mer om insamling av matavfall
Läs mer om att ha egen kompost

Farligt avfall, läkemedel, bygg- och rivningsavfall

Mycket går bra att lägga bland restavfallet i ditt gröna kärl, men det finns saker du absolut inte får lägga där. Läkemedel som gått ut på datum eller blivit över lämnas på apotek.

Läs vad som räknas som farligt avfall
Läs vad som gäller för bygg- och rivningsvfall

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Lars Strandberg