HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Flerval

Eget dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska.

Kontrollera vattnet i din brunn

En vattenanalys ger svar på om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten.Både kvalitet och tillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör du regelbundet ta prov på sitt dricksvatten, helst vart tredje år.

För att beställa vattenanalys kontaktar man ett laboratorium (se information till höger). Efter en beställd analys skickas flaskor hem via posten. Prov skall tas och lämnas in samma dag. Håll gärna provet kylt tills du lämnat in det.

Ingående analyser

Mikrobiologisk analys: Ger svar på om dricksvattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer. En mikrobiologisk analys är alltid rekommenderad.

Kemisk analys: Ger svar på om vattnet innehåller kemiska parametrar som järn, mangan, fluorid, koppar med flera. En kemisk analys är alltid rekommenderad.

Radonanalys: Ger svar på om vattnet innehåller radon. Radon varken smakar eller luktar någonting. Radon finns i berggrunden och en analys rekommenderas om man har en bergborrad brunn.

Metallanalys: Ger svar på om vattnet innehåller metaller som arsenik, bly, kadmium med flera. Sådana metaller finns inte normalt i grundvattnet och behöver inte analyseras om man inte har särskilda misstankar om att det kan finnas metaller i dricksvattnet.

Om du har problem med ditt dricksvatten

Om ett analyssvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid en fackman  för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att brunnens övre delar och lock behöver tätas, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper kan du behöva installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Mer information om eget dricksvatten

Här till höger finns gott om länkar för dig som vill läsa mer om eget dricksvatten. Miljö och byggförvaltningen hjälper till med rådgivning kring enskilda vattentäkter.

kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Reception
0526- 196 90
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Livsmedelsinspektörer
Daniel Lomgård Lans
0526-193 73
daniel.lomgardlans@stromstad.se

Helena Siljeberg
0526-193 63
helena.siljeberg@stromstad.se

externa länkar

Länk till Livsmedelsverket

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2016-01-28, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Peter Johansson