HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Nedskräpning

Skräp i naturen

Nedskräpning förfular naturen och kan leda till negativa konsekvenser för människor, djur och miljön. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ner utomhus på en plats dit allmänheten har tillträde eller insyn. Även plan- och bygglagen kräver att en tomt ska hållas i vårdat skick.

Nedskräpning är när någon avsiktligt eller av misstag skräpar ner med till exempel glas, plast, papper, däck, plåt, gamla maskiner, byggavfall eller skrotbilar. Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som skräpat ner att städa upp efter sig. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet.

Klagomål om nedskräpning

Om du har klagomål om nedskräpning bör du i första hand vända dig till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren. Det kan många gånger vara så att personen eller verksamheten i fråga inte själva är medvetna om den störning som de orsakar och man kan då komma överens om en lösning som fungerar för alla parter. Får du ingen hjälp eller om problemet kvarstår så kan vända dig till miljö- och byggförvaltningen för vidare handläggning. Dokumentera gärna nedskräpningen med foton.

Som regel gäller följande vid nedskräpningsanmälningar:

  • Nedskräpning i naturmark eller på tomtmark anmäls till miljö- och byggförvaltningen.
  • Om nedskräpningen skett på kommunal mark eller inom tätbebyggt område kontaktas kommunens tekniska avdelning.
  • Nedskräpning utmed vägar anmäler du till väghållaren. Vid större vägar är det oftast Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är väghållare. Väghållaren kan även vara kommunen eller enskild.
  • Nedskräpning kring återvinningsstationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster anmäls till Förpacknings- och Tidningsinsamlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på telefonnummer 0200-88 03 11. Uppge även stationsnummer till den återvinningsstation det gäller.

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Växeln öppet vardagar:
8:00 - 12:00
13:00- 16:30

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Erik Almhede

0526-193 34
erik.almhede@
stromstad.se

Länkar

Återvinningsstationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på länken och välj kommun Strömstad, så får du upp en karta med alla Återvinningsstationer i kommunen.

Håll Sverige Rentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FTIABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-21, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson