HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Slutbesked

Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked, det vill säga för alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

Du får inte ta byggnationen i bruk innan du fått ett slutbesked. Flyttar du in eller på annat sätt använder byggnationen innan du fått slutbesked tas sanktionsavgift ut.

Ett slutbesked ska utfärdas då byggherren har visat att alla krav som gäller för byggnationen enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att Miljö- och byggnämnden inte haft anledning att ingripa.

Begäran om slutbesked

Byggherren ska i god tid anmäla att byggnationen håller på att färdigställas. Begäran om utfärdande av slutbesked ska ske skriftligt av byggherren.

Har du utländskt personnummer, fyll endast i födelsedatum utan de fyra sista kontrollsiffrorna. Annars får du ett felmeddelande.

Begäran om slutbesked
Blankett finns under E-tjänster självservice

Om slutbesked inte kan beviljas

Ett slutbesked kan ibland ges trots brister i uppfyllandet av ovanstående krav. Om bristerna är försumbara kan dessa anges som anmärkningar på slutbeskedet. Om någon brist inte är försumbar kan Miljö- och byggnämnden ändå ge ett slutbesked som är beroende av att bristen rättas till eller att en viss kontroll behöver göras i ett senare skede.

Byggherrens ansvar

Du som byggherre ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren ska också se till att kontroll och prövning utförs i tillräcklig omfattning.

kontakt

Kommuncenter
0526-196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Bygglovshandläggare
Telefontid
08.30-09.30
(ej torsdagar)
0526-196 90

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-08-09, Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Elin Solvang