HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Fråga 1

Flyktingmottagning i Strömstad

Under 2015 flydde många till Sverige från sina krigshärjade hemländer. Även Strömstad har tagit emot flyktingar. Här kan du läsa om kommunens arbete för att främja en god integration och om hur du som privatperson kan göra en insats.

2016 tog Strömstads kommun emot 52 nyanlända enligt den nya bosättningslagen. Lagen fördelar personer som fått permanent ­eller tillfälligt uppehållstillstånd till kommunerna utifrån olika kriterier. Hit hör befolkningsmängd, tidigare flyktingmottagande och hur god den lokala arbetsmarknaden är.

Under 2017 väntas ytterligare cirka 50 personer anvisas hit av migrationsverket. Utöver de som anvisas hit så flyttar många hit självmant. Rätt till boende gäller dock bara i den kommun som man anvisats till med stöd av bosättningslagen. 

Etableringsstöd från staten

Nyanlända som beviljats uppehållstillstånd får etableringsstöd från staten i två år. En förutsättning är att arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan. Stödet för etablering är för närvarande högst 308 kronor per dag, fem dagar i veckan. Staten kan besluta om tillägg till stödet under två år, till exempel för höga hyreskostnader eller om man har barn.

Asylsökande

Asylsökande utan uppehålltillstånd har inte samma rättigheter som den som den som fått uppehållstillstånd. Flyktingar som saknar uppehållstillstånd och som är över 18 år erbjuds boende vid något av migrationsverkets olika boenden runt om i Sverige.

Ensamkommande flyktingbarn

Varje år tar Strömstads kommun emot ensamkommande flyktingbarn – barn som av olika skäl tvingats lämna sitt hemland. Det är Migrationsverket som anvisar att barnen till den kommun som ska ansvara för att deras behov ska tillgodoses. De ensamkommande bor dels i kommunens HVB-boende (hem för vård och behandling), men även HVB- boenden i andra kommuner förekommer, liksom placeringar i familjehem.

Behovet av boenden för barn och unga är stort och vi söker nya familjehem och jourhem, särskilt för de yngre barnen. Är du intresserad att vara en del i Strömstad kommuns omsorg och stöd till barn med särskilda behov?

Anmäl ditt intresse här.

Mer om kommunens boende för ensamkommande barn och unga

externa länkar

Kontakt

Integrationssamordnare
Thomas Niklasson
thomas.niklasson
@stromstad.se
0526-192 75

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-08-15, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Pernilla Rivera